Typovým domem ledna 2012 GS Pasiv 3

Na domě GS PASIV 3 nás zaujal jeho architektonický výraz, prakticky řešené a dostatečně prostorné dispozice interiéru, energetická nenáročnost, ale i konstrukční a technické řešení. Těžko si lze na rovinatý pozemek představit pohlednější a přitom praktičtěji řešenou stavbu domu střední velikosti.

Dispozice a architektonické řešení typového domu GS PASIV 3 je navrženo s ohledem na nízkou energetickou náročnost (měrná roční potřeba tepla na vytápění je 15 kWh/m2.rok). Dům je vhodný jako samostatně stojící v okolní jednopodlažní zástavbě a pro rovinatý pozemek. Moderní architektonické řešení vychází z obdélníkového půdorysu a dvou nadzemních podlaží. Orientace prosklené části fasády je určena na jižní stranu, vstup je projektován ze strany severní. Dům není možné podsklepit.

Základní parametry domu GS PASIV 3

 • autoři projektu: G SERVIS CZ, s. r. o.
 • dispozice: 4
 • zastavěná plocha: 86,7 m2
 • obestavěný prostor: 605,1 m3
 • celková užitková vytápěná plocha: 125,1 m2
 • užitková plocha přízemí: 64,5 m2
 • užitková plocha podkroví: 60,6 m2
 • výška hřebene střechy: 6,3 m
 • sklon střechy: 16o
 • orientace hlavního vstupu: S
 • orientace prosklené části fasády: J
 • cena stavby na klíč: 3.826.000,- Kč
 • cena hrubé stavby: 1.913.000,- Kč
 • cena malého projektu: 990,- Kč
 • cena projektu: 34.780,- Kč
 • cena výkazu výměr: 3.500,- Kč
 • cena osazení domu: 9.900,- Kč
 • cena průkazu ENB: 4.900,- Kč
 • orientacní náklady na vytápění: 5.100,- Kč/rok
Na tento rodinný dům se vztahuje prodloužená dodací lhůta 6 týdnů od objednání projektu a zaplacení zálohy.

Stručná charakteristika domu GS PASIV 3

Projekt Multi-Komfortního domu GS PASIV 3 má obdélníkový pudorys, dvě nadzemní podlaží a je zastrešen sedlovou střechou s použitím pálené strešní krytiny od spolecnosti TONDACH. Jako konstrukcní systém je použit POROTHERM zateplený kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS GreyWall. Stropní konstrukce je tvořena ze systému POROTHERM Miako s železobetonovou nadbetonávkou. Schodište je navrženo jako železobetonový monolit. Okna budou dřevohliníková, zasklená izolačními trojskly.

Již získané ocenění

Dům GS PASIV 3 již získal v listopadu 2010 cenu Český energetický a ekologický projekt / Česká energetická a ekologická stavba roku 2009. Vhrál z celkového počtu 56 přihlášených domů (5 jich přihlásil právě G SERVIS). 

Konstrukční řešení domu GS PASIV 3

 • Základy a spodní stavba: betonové zateplené Isover EPS Perimetr tl. 120 mm
 • Svislé nosné a dělicí konstrukce: POROTHERM zateplené Isover EPS GreyWall
 • Stropní konstrukce: POROTHERM Miako
 • Nosná konstrukce střechy: dřevěný fošnový krov
 • Schodiště: železobetonový monolit
 • Výplně otvoru: dřevohliníková okna
 • Tepelné izolace: Isover EPS GreyWall tl. 300 mm (izolace obvodové steny); Isover EPS NeoFloor (izolace podlahy)

Technická řešení domu GS PASIV 3

 • Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo CTC EcoAir od firmy REGULUS
 • Doplňkový zdroj(e) energie: akumulační nádrž s elektrickým topným tělesem
 • Vytápěcí systém: nízkoteplotní podlahové vytápění EUROSYSTEMY Group
 • Způsob větrání a výměny vzduchu: rekuperační jednotka Sentinel Kinetic REGULUS