Přínos vlastnictví kulturních památek

Přínos vlastnictví kulturních památek

V dávné minulosti jsme přišli nejbohatší vzpomínky, které nám naši předkové po sobě zanechali - kulturní památky. Devastace starých staveb byla ještě v 18. století takřka na denním pořádku. Předpisy, které tyto památky měly ochránit před zničením, vznikly už za doby vlády císařovny Marie Terezie. Pravidelný 'dozor' pak zajišťovala od roku 1850 Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních památek. Systém této památkové péče byl v naší republice rozvíjen po vzniku republiky roku 1918, kdy byly postupně založeny samostatné státní památkové úřady. A ty prakticky existují dodnes. V současné době je v Česku chráněno téměř 42 tisíc nemovitých památek. Pokud některou z těchto památek vlastníte, tak právě pro vás jsou určeny následující řádky.