Sdílet
 

Přínos vlastnictví kulturních památek

Datum vydání: 28.04.2004 | autor:
V dávné minulosti jsme přišli nejbohatší vzpomínky, které nám naši předkové po sobě zanechali - kulturní památky. Devastace starých staveb byla ještě v 18. století takřka na denním pořádku. Předpisy, které tyto památky měly ochránit před zničením, vznikly už za doby vlády císařovny Marie Terezie. Pravidelný 'dozor' pak zajišťovala od roku 1850 Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních památek. Systém této památkové péče byl v naší republice rozvíjen po vzniku republiky roku 1918, kdy byly postupně založeny samostatné státní památkové úřady. A ty prakticky existují dodnes. V současné době je v Česku chráněno téměř 42 tisíc nemovitých památek. Pokud některou z těchto památek vlastníte, tak právě pro vás jsou určeny následující řádky.

Jaké povinnosti na majitele kulturní památky čekají?Základním právním předpisem o ochraně kulturních památek a ostatních složek památkového fondu v naší republice je zákon o státní památkové péči.

Právní předpisy dovolují údržbu a obnovu památkově chráněných staveb zajišťovat pouze prostřednictvím vlastníka. Majitel tak na sebe bere zodpovědnost za uchování tzv. souhrnné hodnoty majetku. Z toho pro vás plynou určitá omezení, ta samozřejmě vycházejí z principů zakotvených v Listině základních práv a svobod.

Neděste se, samozřejmě svůj majetek můžete převádět nebo přenechat k dočasnému užívání. Pokud ale chcete svou oblíbenou chalupu na nějaký rok pronajmout, musíte nové obyvatele informovat o tom, že se jedná o kulturní památku. Jestliže uvažujete dokonce o prodeji, jste povinni ji nejdříve nabídnout státu prostřednictvím Ministerstva kultury.

Opravujeme a rekonstruujeme!

Předem si musíte vyžádat závazné stanovisko příslušného městského nebo krajského úřadu. Na těchto institucích vám dají také nahlédnout do odborně metodických publikací vydávanými Národním památkovým ústavem (NPÚ). V těchto 'knihách' se můžete seznámit s nejvhodnějšími postupy obnovy kulturních památek.

Na závazné stanovisko si budete muset chvíli počkat. Úřad ho totiž vydá až po písemném vyjádření NPÚ. Příslušný úřad v tomto dokumentu vyjádří jestli jsou vámi navrhované práce přípustné. Zároveň stanoví základní podmínky, za kterých budou práce připravovány a prováděny.

Jestliže plánujete rozsáhlejší stavební obnovu, požádejte příslušný úřad nejdříve o vydání závazného stanoviska k záměru obnovy. Na základě rozhodnutí o přípustnosti záměru tak můžete vypracovat potřebnou dokumentaci podle stanovených podmínek. Vyhnete se tak nepříjemnostem spojeným se špatně vypracovanými podklady. V neposlední řadě budete mít jistotu, že vaše peníze vložíte do přípravy obnovy opravdu hospodárně.

Přípravná a projektová dokumentace je během zpracovávání kontrolována NPÚ. Povinnost projednat ji s odborníky této instituce je buď na samotném vlastníkovi nebo se ho může ujmout projektant. Jako majitel kulturní památky máte možnost využít bezplatnou odbornou pomoc, k dispozici jsou vám i potřebné doklady a informace o průzkumu, výzkumu a veškerá dokumentace archivovaná NPÚ.

Ke každé dokončené dokumentaci obnovy NPÚ zpracovává písemný posudek. Jestliže vám jde o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, které jsou považovány za díla výtvarného umění nebo uměleckořemeslné práce, musíte si pozvat restaurátora, který má zvláštní povolení vydané Ministerstvem kultury. Jedině ten totiž může obnovu provádět.

Nezapomeňte! Jakmile máte veškerou dokumentaci k obnově dokončenou, musíte jedno vyhotovení předat NPÚ pro archivní účely.

Kde získat finanční podporu na opravu?

Oprava nemovitosti s puncem kulturní památky podléhá jiným předpisům než je tomu u „běžné“ nemovitosti. Majitel kulturní památky má navíc od vlastníka běžné stavby určitou nevýhodu a tou je stáří nemovitosti. Finanční částky potřebné pro zachování takové nemovitosti nejsou zrovna malé. Vlastník pak má několik možností. Buď se snažit objekt prodat nebo vyhrát v loterii a nebo zkusit štěstí a požádat o dotaci.

Obce, města a kraje totiž majitelům kulturních památek poskytují finanční pomoc na pokrytí nákladů spojených s jejich opravou nebo obnovou. Vaši žádost o příspěvek musí provázet odůvodněná písemná žádost. Příslušný odbor pak vydá po provedeném správním řízení rozhodnutí (zda dotaci poskytne či nikoli). Stejně můžete o finanční podporu na obnovu požádat i stát. V takovém případě o vaši žádosti rozhodne Ministerstvo kultury (MK), ale pouze v případě, je-li na zachování takové památky společenský zájem. Právě pro tyto účely má MK k dispozici několik specializovaných programů.
 • HAVARIJNÍ PROGRAM
  Jak sám název napovídá z programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav (havarijní stav střech či nosných konstrukcí staveb).
 • PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN
  Peníze z tohoto programu jsou určeny na obnovu kulturních památek, které se nacházejí v nejcennějších historických částech měst. Tedy v památkových rezervacích a zónách. Dotaci z tohoto programu jsou poskytovány příslušným městům v případě, že je zpracován vlastní program regenerace a pokud se město podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.
 • PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ
  Jde o podporu obnovy kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho dědictví (hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně). K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace - 'Projekt záchrany kulturní památky'.
 • PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE, VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
  Tento program podporuje obnovu a zachování zejména památek lidové architektury (zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka).

Vlastník kulturní památky může ušetřit na daních!

Zdroj:

Ministerstvo kultury
www.mkcr.cz/
Stát totiž nepřímo pomáhá majitelům kulturních památek tím, že jim umožňuje využít daňových úlev.

Pokud provádíte na své kulturní památce stavební úpravy určitě si pozorně pročtěte zákon o dani z nemovitosti. Tento předpis totiž upravuje osvobození od daně pro stavby spadající mezi kulturní památky. Od doby, kdy získáte stavební povolení vám běží osmileté osvobození od této daně. Stejná výhoda platí pro objekty, které jsou zpřístupněny veřejnosti a slouží pro výchovně-vzdělávací účely.

Jestliže vám například rodiče nebo manžel či manželka darují kulturní památku jste osvobozeni od daně darovací při nabytí vlastnického práva k nemovitosti. Tuto výhodu umožňuje zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti.

Zákon o daních z příjmů, zvýhodňuje odpisy na nemovitých kulturních památkách v případě jejich technického zhodnocení.

Kde získáte bezplatné odborné rady?

Zdroj:

Ministerstvo kultury
www.mkcr.cz/
Veškeré otázky, týkající se finančních příspěvků, oprav, rekonstrukcí nebo stavebních úprav kulturních památek či informace o daňovém zvýhodnění majitelů těchto objektů získáte na jednotlivých územních pracovištích Národního památkového ústavu. My jsme pro vás připravili přehled územních odborových pracovišť Národního památkového ústavu:

Národní 37
Praha 1
tel.: 224 213 813

Sabinova 5
Praha 3
tel.: 274 008 111

nám. Přemysla Otakara II. 34
České Budějovice
tel.: 386 356 921

Horní nám. 25
Olomouc
tel.: 585 204 11

Korejská 12
Ostrava
tel.: 596 133 48

Prešovská 7
Plzeň
tel.: 377 360 911

Zámek 4
Pardubice
tel.: 466 797 711

Hrnčířská 10
Ústí nad Labem
tel.: 475 210 433

nám. Svobody 8
Brno
tel.: 542 536 111
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace o rozvoji jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  Dnes se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Vstup Česka do Evropské unieVstup Česka do Evropské unie

  Na vstup do EU se připravuje celá Česká republika. Konkrétně v jižních Čechách se bude slavit. Jihočeská hospodářská komora připravuje v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie hned tři akce a to ve spolupráci s…

Diskuze na téma "Přínos vlastnictví kulturních památek"

Buďte první a napište komentář k  "Přínos vlastnictví kulturních památek"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE