Úspora elektřiny až 25% navždy

Světová produkce elektrické energie má neustálou tendenci růstu, a to i navzdory tomu, že přibývá zařízení s vysokou účinností a jejich prodej je v mnoha případech vynucován příslušnými zákony. Nicméně ani nejvýkonnější elektrospotřebiče nemohou měnit kvalitu elektrické energie v obvodech. Touto problematikou se zabývá naše společnost a na zlepšení kvality elektrické energie má celou řadu zařízení a doplňujících technických řešení, se kterými je možné dosáhnout mimořádně vysokého procenta úspor na činném výkonu a také prodloužení životnosti všech elektrospotřebičů.

Proč a jak vznikají ztráty elektrické energie

Elektrárny vyrábějí a do sítě dodávají střídavý proud. Ten se dostává k obvodům spotřebičů, kde je konzumován elektrospotřebiči. V obvodech střídavého proudu se neustále mění jeho velikost a směr. Je to vodivé spojení elektrických prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, tranzistorů, diod, spínačů, předřadníků apod., které vytváří vodivou cestu, ale zároveň kladou překážky, které kvalitu střídavého proudu mění. Rušivé jevy, které mají vliv na kvalitu elektrické energie:
 • Poklesy napětí, náhlé přerušení napětí, vzestupy a přechodové jevy
 • Přepětí
 • Podpětí – harmonické, meziharmonické zkreslení, kolísání napětí
 • Rušivé impulsy, teplota elektrických vodičů, špatný fázový úhel a reaktivní/jalová energie
Naše společnost Great Victory nabízí zařízení speciálně konstruované pro použití v domácnosti – Home Energy Saver.

Co je a jak pracuje Home Energy Saver a proč přináší úspory

Home Energy Saver je patentové zařízení se speciální indukčností, harmonizací a kompenzačními prvky, čím snižuje spotřebu elektrické energie na elektrospotřebičích. Home Energy Saver je konstruován tak, aby upravoval poměry v síti optimalizací rezistence, indukce a kapacitance. To znamená, že dokáže měnit kvalitu elektrické energie tak, aby každý elektrospotřebič v domácnosti dostával optimální mix napětí a proudu. Dochází takřka k ideálnímu stavu, při kterém se eliminují ztráty v elektroinstalaci, protože bez Home Energy Saveru se vodiče a elektrospotřebiče zahřívají.
Nejdůležitějším faktorem šetření elektrické energie elektrospotřebičů je to, že při vysoké kvalitě elektrické energie vykonávají práci za kratší dobu při menší spotřebě.

Hlavní technické charakteristiky Home Energy Saver

 • Optimalizace výstupního napětí
 • Korekce účiníku – odstranění jalové složky energie
 • Filtrace a minimalizace zkreslení harmonických zkreslení
 • Chrání spotřebiče před nárazy napětí do 3 000 V (přepěťová ochrana)

Předpokládané úspory elektrické energie

 • Pračky, chladničky, mrazničky, myčky nádobí, čerpadla na vodu, bazénová čerpadla a filtrace, domácí nářadí na elektrický pohon – úspory v maximální výši do 20%
 • Elektrické topení, vaření, ohřev teplé vody – úspory v maximální výši do 8%
 • Osvětlení, klimatizace, mikrovlnné trouby, monitory a televize – úspory v maximální výši do 30%
Velmi důležitou a neopominutelnou vlastností Home Energy Saver je fakt, že několikanásobně prodlužuje životnost Vašich elektrospotřebičů o 40%.

Proč instalovat Home Energy Saver, zařízení pro úsporu elektrické energie v domácnostech?

Aktivní šetření

 • Úspora na činném proudu, tzn. Snížení spotřeby kWh až o 25%
 • Zvýšení účiníku (zvýšení výkonnosti elektrospotřebičů)
 • Snížení harmonického zkreslení (THD)
 • Odstranění reaktivní/jalové energie

Pasivní šetření

 • Ochrana před přepětím celého objektu (nebo dílčí části)
 • Ochrana před proudovými nárazy přicházející z distribuční sítě
 • Ochrana proti častým výpadkům a zkratům
 • Několikanásobně se prodlužuje životnost všech elektrických spotřebičů
Zvyšuje celkovou bezpečnost spotřebičů a majetku. Společné aktivní a pasivní šetření přináší finanční benefit až 40%.

Kdo a jak instaluje zařízení Home Energy Saver

Home Energy Saver musí instalovat odborná osoba – elektrotechnik s příslušným oprávněním pro práce s elektrickým zařízením, což je podmínkou pro získání záruky v délce 5 let. Instalace bude provedena v rodinném domě, bytové jednotce nebo apartmánu, napojení bude provedeno u Vašeho elektrorozvaděče.
Pro instalaci, není nutný souhlas Vašeho dodavatele elektrické energie.

Společnost Great Victory Vám přeje mnoho uspořených kilowatthodin a bezproblémové používání Vašich elektrospotřebičů.