Venkovní žaluzie SETTA uspoří energie Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Společnost ISOTRA a.s. rozšířila svou nabídku o nejnovější model venkovní žaluzie Setta. S izolačním dvojsklem vytváří žaluzie Setta sestavu, která chrání vnitřní prostředí před úniky tepla v zimě a před letním přehříváním lépe, než okna s izolačními trojskly. Venkovní žaluzie Setta tak doplňuje série Zetta a Cetta. Všechny typové názvy symbolizují tvar lamel. Žaluzie Cetta reprezentuje stále oblíbenou „klasiku”. Modely Setta a Zetta umožňují lepší řízení zářivé energie, světla i tepelného záření, přímého nebo rozptýleného v atmosféře. Termoregulační efekt zvyšuje guma vlisovaná po celé délce každé lamely.

Užitné vlastnosti venkovní žaluzie SETTA

  • jedinečný estetický vzhled žaluzie Setta, který je dobrou protiváhou její eleganci
  • hliníkové vodicí lišty pro stabilitu ve větru - z toho plyne nižší hlučnost a lepší tepelně technické vlastnosti
  • vlisovaná guma po celé délce žaluzie – další prvek snižující hlučnost i zimní tepelné ztráty
  • bezpečnostní efekt
  • možnost elektrického ovládání
  • maximální garantovaná plocha 16 m2

SETTA - ochrana před světelným a tepelným zářením

Mnoho lidí i odborníků na tepelnou ochranu plně nedoceňuje, že žaluzie i ostatní stínicí technika řídí veškeré záření, se kterým se setká. Tzn. nejen viditelné sluneční světlo, ale také neviditelné sluneční
i zemské tepelné záření. Důležité je, že míra slunečního, ale i zemského záření o řád převyšuje konvenční toky tepla, počítané pomocí součinitelů prostupu tepla U.

Venkovní žaluzie Setta společnosti ISOTRA a. s. má mimořádnou účinnost a více možností, jak dovnitř nevpustit přímé sluneční záření, ale vpustit rozptýlené. U žaluzií s povrchem, který odráží sluneční záření (bílé nebo stříbrné lamely), je účinek nejlepší.

Zářivý svazek o energetické hustotě toku 1 000 W/m2 je na žaluzii odražen až ze 75%. Z okna o ploše 1m2, na které září slunce pod úhlem 60 °, se odrazí 650 W (1 000 × 0,75 × cos 30°). Zbytek, 220 W, žaluzie pohltí. Při správném naklonění lamel však dopravíme dovnitř rozptýlené světlo. Na obr. 2 to představuje cca 4000 lumenů pro osvětlení. Konvenční teplo je při teplotě lamel 35 °C pouhých 11 W, což spolu s rozptýleným světlem činí cca 55 W. Viditelnou složku však můžeme úplně zastínit uzavřením lamel žaluzie.
Predokenní žaluzie Setta odráží za slunečného dne v létě podstatnou část světelné a infračervené složky slunečního záření a zbytek převádí na tepelné sálání, které izolační zasklení velmi dobře izoluje. Dodávka tepla do interiéru se tak sníží až na necelá 3% ve srovnání s řešením bez žaluzie, číselně 11 W. Ukazuje to obr. 2. Při vhodném sklopení žaluzie zcela odcloníme přímé slunce, ale propustíme rozptýlené světlo od oblohy. Za žaluzií je tedy dostatek světla. Energetický tok je v tomto případe cca 55 W. Pro srovnání, okno bez žaluzie zásobuje interiér teplem o výkonu přes 350 W.

Venkovní žaluzie Setta velmi dobře pracuje se slunečním zářením - dokáže odclonit přímé sluneční paprsky, ale dovnitř vpustí rozptýlené denní světlo s malou energií. Uvnitř zůstává světlo, ale zásobení nežádoucím teplem je minimální.

Exteriérová stínicí technika ISOTRA vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou součástí stavby i z hlediska úspor energie. V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou zajímavým architektonickým prvkem administrativních budov a rodinných domů.

Zdroj: www.isotra.cz