Vermiplaster – požární omítka pro každý tvar Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Firma Knauf již od svého počátku na našem trhu nabízí požárně technická řešení v oblasti suché výstavby a nyní nastal čas nabídnout podobné řešení i v oblasti suchých maltových směsí, konkrétně v sádrových omítkách. Sádrová požární omítka Knauf Vermiplaster má svůj původ ve firmě Protectivo Passiva ve Španělsku, kterou v polovině minulého roku převzala firma Knauf. Důležité pro naše zákazníky ovšem je, že uplynulý rok jsme využily pro rozšíření výroby Vermiplasteru do závodu Knauf Praha a tím se Vermiplaster stává velmi snadno dostupný. Zároveň s výrobou v Praze jsou zavedeny i standardní podklady běžné u ostatních produktů – technický list na produkt i aplikaci, příloha Požárního katalogu Knauf, příloha ceníku, reference atd. 

Na Knauf Vermiplaster je vydáno Evropské technické schválení a je tedy použitelný ve všech státech Evropské unie. 
Níže najdete základní informace o tomto produktu. Produkt bude zaveden do prodeje od 1.1.2014.

Vermiplaster je stříkaná protipožární vnitřní omítka pro ochranu

 • ocelových a železobetonových nosníků a sloupů
 • železobetonových stropů
 • železobetonových stěn
 • železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem 

Při jejím použití oceníte zejména

 • schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí 
 • malá hmotnost
 • vysoká vydatnost
 • funkce po dobu životnosti stavby bez obnovování
 • velmi rychlé a jednoduché strojní nanášení na vodorovných i svislých plochách
 • vysoká přilnavost k oceli i betonu 
 • nepatrné ztráty – hospodárná aplikace
 • široký rozsah hodnot požární ochrany od 30 do 120 minut
 • zpracování všude dostupným PFT G4
 • použití bez penetrace
 • složení vhodné i pro obchody s potravinami
 • vyšší požární odolnost při použití subtilnějších (a tím levnějších) konstrukcí

Příklady:

1. ocelový nosník IPE 200 s různým stupněm požární ochrany a bez ní

Požární odolnost R ocelového nosník IPE 200 při kritické teplotě 500°C:
 • Nechráněný: 9 min.
 • S Vermiplasterem tloušťky 7 mm: 30 min.
 • S Vermiplasterem tloušťky 26 mm: 120 min.
2. železobetonový strop REI 120

Tloušťka železobetonového stropu pro požární odolnost REI 120 min.:
 • Nechráněný: 200 mm
 • S Vermiplasterem tloušťky 10,61 mm: 159 mm
 • S Vermiplasterem tloušťky 20,18 mm: 132 mm
Pozn.: uvedené hodnoty je nutno kombinovat s dalšími nepominutelnými hledisky při dimenzování konstrukcí

Omítka je vhodná pro:

 • výrobní a skladové ocelové popř. železobetonové haly
 • administrativní výškové budovy (ochrana nosné konstrukce skeletu či stropů) 
 • rekonstrukce (ochrana dodatečných ocelových ztužujících prvků)
 • obchodní centra bez podhledů (ochrana nosných prvků) 

Dodávka: 

Pytel 30 kg, spotřeba: 0,7 kg/m2/mm

Strojní vybavení:

PFT G4 se šnekem D6-3

Jak ji získáte: 

Podle čísla výrobku ji objednáte u autorizovaných prodejců Knauf, nebo se budete informovat na Knauf info lince: 840 600 600.

Reference: 

 • Obchodní centrum Malaga, Španělsko - ochrana ocelové konstrukce a spřažených stropů
 • Administrativní budova City tower Praha, Česká Republika - ochrana nosného ocelového skeletu 
 • Letiště Frederika Chopina, Warschawa, Polsko - ochrana ocelového nosného skeletu a spřaženého ocelobetonového stropu.
 • Ochrana dodatečné vyztužující nosné ocelové konstrukce - Pařížská, Praha 1, Česká Republika 
Autor: M.Nyč
Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku