Vermiplaster v polyfunkční budově Drexler Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Požadavkem investora bylo ochránit stropní konstrukce z pohledu požární odolnosti a proto byl použit materiál Vermiplaster.

Nosné stropy na jednotlivých podlažích jsou zkonstruovány ze železobetonových desek betonovaných na tenkostěnném tvarovaném plechu. Tyto desky byly spřaženy s ocelovými nosníky různých typů např. IPE 220, 2x UPE 220, HEB 220 v závislosti na konkrétním podlaží. Požadovaná požární ochrana, prováděná pouze na nosnících, byla R30 a R45, respektive v 1. PP R120. Pro atypické ocelové nosníky celoplošná plechobetonová konstrukce splňovala požadovanou požární odolnost bez nutnosti dodatečné ochrany. Jelikož na 1. NP a 2. NP jsou plánované kanceláře pro více nájemců, investor se rozhodl neřešit ochranu původně plánovaným celoplošným podhledem s požární odolností, ale chtěl využít protipožární omítku Knauf VERMIPLASTER. Nástřik totiž umožňuje lokální ochranu nosníků a tím pádem je možné zasahovat do estetického kazetového podhledu (bez požární odolnosti) a flexibilně měnit dispozici celého podlaží dle požadavků nájemců. Těmito zásahy se nenaruší požární ochrana nosníků. V 1. PP byl nástřik omítkou Knauf VERMIPLASTER realizován celoplošně. Na tento nástřik byla nanesena sádrová stěrka Knauf Multi-Finish.

Autor: Juraj Slezák

Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku