Vhodný výběr světlovodu SUNIZER Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

V prostorách objektu, kam není možné přivést denní světlo klasickým či střešním oknem, lze nainstalovat světlovod, který přenos denního světla mezi odděleným prostředím díky svému složení a tvaru umožní.

Prvním nejvhodnějším krokem, pokud se rozhodnete použít světlovod, je kontaktovat technika na světlovody či projektanta, který má se světlovody již zkušenosti, na základě kterých vám doporučí správný typ a velikost světlovodu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. Stejně tak tomu bylo i při realizaci světlovodů v jedné pobočce velkoobchodní sítě stavebnin. O správný návrh světlovodů se v tomto případě postarala renomovaná projekční kancelář.
Dle investorových slov musel světlovod splňovat několik důležitých aspektů, kterými byly hlavně bezchybná funkčnost a moderní design. Současně s tím kladl důraz i na komplexnost, tedy dodávku materiálu i s jeho následnou instalací. Pro společnost ABC-AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. se proto rozhodl hlavně díky profesionálnímu přístupu a skutečnosti, že je tato brněnská firma již na českém trhu od roku 2009, kdy po několikaletém vývoji přivedla na trh tubusový světlovod české výroby, světlovod SUNIZER. Šlo tedy o prověřenou a autorizovanou montážní firmu, která navíc zaručovala již zmíněné požadavky.
V první fázi před samotnou realizací stavby bylo nutné zvolit správný typ a velikost požadovaného světlovodu, který bude mít za úkol dodat denní světlo do kanceláře. Vzhledem k účelu dané místnosti a požadavku na splnění normových hodnot, kdy minimální hodnota činitele denní osvětlenosti činí 1,5%, byl zvolen světlovod SUNIZER 730. Tvar střešní konstrukce s velmi nízkým sklonem nepřesahující 10° a fóliovou krytinou napovídal tomu, že se bude jednat o světlovod do ploché střechy. Délka základní sady světlovodu SUNIZER pro plochou střechu činí 0,7m. Skutečná délka světlovodu byla ale větší. Bylo tedy zapotřebí světlovod prodloužit vhodným počtem prodlužovacích dílů, kterými světlovod SUNIZER disponuje. Střešní základna této sady, která svým vzhledem připomíná klasický střešní světlík, nikterak nenarušovala ráz celé stavby, což investor velmi ocenil.
Druhým krokem byla volba stropního difuzoru, kde SUNIZER nabízí velkou škálu různých tvarů či krytů difuzoru. Tato volba nejvíce ovlivňuje design světlovodu v interiéru, není tedy vhodné tuto volbu uspěchat. Investor byl proto seznámen s několika typy krytů stropních difuzorů i se samotnými difuzory. Ve výsledku se rozhodl pro čtvercové stropní vyústění, které ideálně zapadalo do celkové koncepce místnosti vzhledem k minerálnímu kazetovému podhledu, který tvořil stropní podhledovou rovinu. Čtvercový difuzor bílého provedení byl doplněn o decentní satinový kryt, který doplnil vzhled světlovodu k jeho funkční i estetické dokonalosti.
Jeden z posledních kroků, který chybělo vyřešit, byla otázka, zda světlovod navíc vybavit thermo izolační vložkou THERMIZER či nikoli. Každý stropní difuzor světlovodu SUNIZER totiž standardně obsahuje integrované tepelně izolační dvojsklo. Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s tepelně izolačním dvojsklem včetně vlivu osazení činí U=1,0 W/m2K. Při instalaci světlovodu do ploché střechy je ale doporučeno doplnit světlovod navíc o prvek THERMIZER s integrovaným tepelně izolačním trojsklem (vzhledem ke krátké vzdálenosti mezi interiérem a exteriérem a tím spojeným přehříváním či ochlazováním interiéru). Jde o to, aby izolační sklo bylo vždy umístěno v úrovni tepelné izolace. Standardně dodávané dvojsklo ve stropním difuzoru by totiž v tomto případě bylo umístěno v úrovni kazetového podhledu, nikoli tedy v tepelné izolaci. THERMIZER tento požadavek splňuje, protože jde o samostatný prvek, který se vždy umístí do tepelné izolace bez ohledu na to, o jaký typ světlovodu SUNIZER jde. THERMIZER s integrovaným trojsklem je prvek, který slouží k přerušení tepelného mostu. Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s izolační vložkou THERMIZER včetně vlivu osazení činí Usun = 0,534 W/m2K. Pomocí použití tohoto prvku lze splnit i požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty. Současně je tento prvek vzduchotěsný a parotěsný, tudíž eliminuje riziko kondenzace.

Proto byl nakonec použit i v tomto případě.
Zdroj: www.sunizer.cz
ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. Poslat poptávku