Výrazné zlepšování parametrů střešních oken vede mnohé k úvahám o jejich výměně. Střešní okna jsou nyní mnohem kvalitnější, než byla dříve. A nejen to, poskytují i dokonalejší uživatelský komfort. V čem zejména spočívá jejich kvalita? Zlepšují se především jejich tepelně technické parametry, čímž přispívají k úspoře energie a šetří nemalé finanční prostředky.

Životnost střešních oken se uvádí zhruba v řádu desítek let. Podmínkou je provádění pravidelné údržby spočívající zejména v obnově povrchové úpravy dřevěných částí a promazávání závěsů, časem bývá nutná i výměna těsnění. I to je jeden z dalších důvodů, proč majitelé starších oken realizují jejich výměnu. Dnes již mají volbu i v materiálovém provedení, mohou volit mezi dřevěným a plastovým oknem.

Plánování výměny a rozměření oken

Úvaha o výměně střešních oken je téměř vždy spojena s obavami z předpokládaných zásahů do interiéru, zejména proto, že takový zásah vyžaduje bourací a stavební práce. Ke všemu se přidává ještě hluk, prach a jisté omezení v užívání podkrovních prostorů. Nejčastější obavy mají zejména ti, kteří mají okna nestandardních rozměrů. V současné době však není problém nechat si vyrobit okna na zakázku. Výměna pak vychází z rozměrů stávajícího stavebního otvoru, je rychlá a relativně čistá. Nemusíte pak váhat nad tím, zda výměna oken a přínosy s tím spojené vyváží nepříjemnosti vzniklé při realizaci.
Spolu s výměnou okna se doporučuje provést i výměnu tepelné izolace a parotěsné fólie. Jejich výměnou zvýšíte technické parametry okna. Odkrytím střešní krytiny se ideálně zjistí světlá vzdálenost krokví, která je pro volbu velikosti okna zásadní. Odborníci doporučují (umožňuje-li to konstrukce) zvolit o něco širší okno, než bylo to původní.

Nejprve probíhá demontáž

Obtížnost jejího provedení závisí zejména na typu střešní krytiny. Stavebnici střešních tašek podle potřeby rozebere i šikovný kutil. Obtížnější je práce s plochou skládanou krytinou (například šindel, eternit a podobně), která se neobejde bez použití speciálního nářadí a rozhodně stojí za zvážení využití služeb odborníků. Nejnáročnější je demontáž okna ve falcované plechové krytině, která vyžaduje přítomnost klempíře. Okna bývají zpravidla ukotvena do bednění nebo laťování pomocí vrutů, odstranit se musí vnitřní ostění včetně tepelné izolace.

Osazení nového okna vyžaduje přesnost

Každý výrobce dodává spolu s oknem i návod k osazení okna včetně lemování zajišťující těsné napojení okna se střešní krytinou. Montáž výrazně zkvalitňuje, zrychluje a usnadňuje montážní sada, obsahující izolační límec a parotěsnou fólii. Tato technologie sice maximálně zjednodušuje práci, avšak to neznamená, že ji může provést kdokoli. Pro montážní firmy představuje rutinní práci, která kompletně trvá jen pár hodin a zaručuje kvalitu jejího provedení. S výměnou oken je provedena i kontrola stavebního otvoru, při zjištění hniloby či zatékání je nutné provést potřebné opravy a úpravy.

Po osazení okna přichází na řadu začištění ostění. Používají se tradiční materiály a technologie. Nejrozšířenější je použití sádrokartonu, vyžaduje-li to vzhled interiéru, řešením je ale i palubkové obložení. Čistou a rychlou montáž do puntíku splňuje prefabrikované ostění, které se jednoduše připevní na střešní okno.
Maximální kvalita výroby, jednoduché a bezpečné používání i moderní řešení umožňují výběr střešního okna pro každý typ interiéru. Při dodržení pracovního postupu je výměna střešních oken poměrně nenáročnou rekonstrukcí, která se skutečně vyplatí. Při výměně okna se můžete rozhodnout pro změnu způsobu otevírání, po svém můžete vyřešit i ideální způsob stínění a také si dopřát potřebnou akustickou izolaci, chránící vaše klidné soukromí. Přemýšleli jste o tom, že vám jednorázová investice do výměny zastaralých střešních oken přinese dlouhodobé finanční zhodnocení?

Naším zájmem je, abyste byli s užitnou hodnotou zvolených střešních oken dlouhá léta spokojeni. Zásadní požadavky kladené na střešní okna jsou zřejmé. Střešní okno musí poskytovat dostatek světla, na druhou stranu ale i možnost světlo odstínit. Okny nesmí zatékat, měla by splňovat požadavky na tepelnou izolaci, musí se pohodlně obsluhovat a udržovat. Zapomínat se nesmí ani na bezpečnost a možnost snadného větrání.