Výstavba prodejny a haly lousknutím prstu Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Výrazný, bílo červený objekt  vznikl v loňském roce jako nová prodejna střešních krytin v areálu Dachpark Pučery. Společnost Dach CZ zvolila pro nové obchodní prostory již osvědčený systém LindabConstruline, z něhož její partnerská První Chodská stavební společnost v minulých letech realizovala podobné zázemí svých prodejních areálů v Plzni, Klenčí pod Čerchovem a Plané u Mariánských lázní. Jde tedy již o několikanásobné prověření funkčnosti systému. U všech realizací se jedná o montovanou stavbu jednoduchého obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, s prostorem prodejny a jejího zázemí (kanceláře, sociální zázemí), v níž hlavní nosnou konstrukci stěn i střechy tvoří tenkostěnné ocelové profily Lindab.

Skutečně rychlá realizace

Realizace proběhla od konce června do začátku listopadu 2010, přičemž uvedená doba zahrnuje i poměrně rozsáhlé úpravy terénu kolem objektu s vybudováním nových parkovacích ploch pro zákazníky a likvidaci stávajícího zázemí tvořeného sestavenou několika Unimo buněk. Samotná výstavba a sestavení nosné konstrukce proběhlo tzv. staveništní montáží, čili na připravenou základovou desku byly dodány jednotlivé nosné profily LindabConstruline, připravené a označené dle montážní dokumentace zpracované techniky Lindab v software ADTTools pro 3D modelování konstrukce.
Z profilů pak montážní parta 4 montérů na místě sestavila jednotlivé stěnové moduly, které následně vztyčila a ukotvila mechanickými kotvami. Stejně pak sestavila příhradové vazníky a pomocí jeřábu je umístila na horní líc stěnových modulů. Tím byl ocelový skelet připraven pro opláštění OSB deskami z vnějších stran a překrytí střechy difúzní fólií, ocelovými střešními latěmi a krytinou z trapézových plechů Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou polyester. 
Po montáži oken a dveří byla konstrukce celkově uzavřena a mohlo následovat zateplení konstrukce minerální vlnou, rozvody a instalace a doplnění vnitřních povrchů sádrovláknitými deskami. Podhled v části prodejny byl tvořen trapézovým plechem s výškou vlny 20 mm, v ostatních prostorách pak klasický minerální zavěšený podhled na kovové konstrukci, doplněný parotěsnou zábranou a volně kladenou izolací v půdním odvětrávaném prostoru.

Účinné opláštění

Vnější fasáda objektu svým charakterem, použitým materiálem i barevným členěním stvrzuje příbuznost s ostatními prodejnami společnosti – tedy fasáda z bílého trapézového plechu s vlnou 20 mm je doplněna sytě červeným oplechováním oken, dveří i rohů. Trapézové plechy jsou kotveny do ocelových latí a prostor mezi nimi a vlastní stěnou je po celém obvodu provětrávaný, což značně napomáhá zabránění přehřívání objektu v letních měsících. 
Zajištění vhodných tepelně technických vlastností je dosaženo použitím ocelových profilů se štěrbinami Lindab RY+SKY v kombinaci s minerální vlnou šířky 170 mm. Součinitel prostupu stěny celkové tloušťky 200 mm (+ fasáda 45 mm), je i se zahrnutím zvýšených prostupů přes profily UN = 0,235 W/m2K, což je z pohledu nejnovějších stavebních norem vyhovující.

Odvodnění LindabRainline z ocelového pozinkovaného plechu chráněného vrstvou polyesterového laku HBpolyester tloušťky 50 mikrometrů v bílé barvě pak elegantně završuje použití materiálů Lindab na této stavbě a celý systém LindabConstruline kompletuje.

Více o službách a produktech firmy Lindab najdete na www.lindabstrechy.czwww.lindab.cz.
Zdroj: Lindab