Sdílet
 

Modernizujte starý výtah

Datum vydání: 15.02.2010 | autor:
Modernizace výtahů v panelových a bytových domech, nebo instalování nových výtahů tam, kde dosud chybí, je stále aktuální téma. Jak pro společenství bytových jednotek a bytová družstva, tak i majitele a uživatele bytů v bytových domech. Jde o logický vývoj sociálních potřeb, který pramení z faktu, že naše populace stárne a potřebuje tak řešit mnohačetné, fyzicky namáhavé, denní výstupy schodů. Správci a majitelé bytového fondu navíc opravy výtahů často odkládali a řešili pouze havarijní stavy. Chybělo jakékoli povědomí investice do budoucna.
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Kde výtahy nejčastěji chybí?

Dnes v ČR mnozí obyvatelé nejčastěji čtyřpodlažních domů, kam výtahy dříve nebyly instalovány, přicházejí s požadavkem zástavby výtahu a výtahové šachty do zrcadla schodiště, nebo přístavby výtahu k zadnímu traktu domu.

Vstup do EU a zpřísnění norem

Integrace ČR do EU přinesla kromě výhod volného cestování a trhu také méně příjemné aspekty. Například všeobecné i technické požadavky závazné pro celou Evropskou unii a tedy i pro nás (ČSN EN 81-1 , ČSN EN 81-2 ). Stávající staré výtahy v bytových domech dnes těmto normám nevyhovují.

Modernizace nebo výměna výtahu za nový?

Souběhu všech těchto aspektů jsou pak vystaveni právě majitelé a obyvatelé bytových domů. Modernizace již existujících výtahů je technicky velice dobře zpracována a představuje v podstatě demontáž starého výtahu a výměnu za nový. Základním problémem je skutečnost podkapitalizování fondu oprav v bytových domech, proto se technicky vymýšlejí postupné modernizace a podobně. Je to však jen únik z nouze, který vede k celkovému prodražování a je i technicky neefektivní.

Technicky správným řešením je kompletní modernizace výtahu včetně výtahové šachty. Při modernizaci musí být v domě přijata taková opatření, aby se mohli jeho obyvatelé bez výtahu obejít jeden měsíc. V domě je navíc nutné počítat se stavebním ruchem (zvýšeným pohybem lidí a materiálu, zvýšenou prašností i hlukem). Po ukončení modernizace výtahu je však otázka vertikální dopravy v domě vyřešena na dobu jedné generace.
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Vyhněte se polovičatému řešení

Životnost výtahu je uvažována 20 let, prakticky je ale ještě delší. Při modernizaci výtahů platí, že veškerá polovičatá řešení (neúplná modernizace, náhrada výtahu plošinou a podobně) jsou z pohledu investic i předpisů nepřijatelná. Nakonec na ně doslova doplatí majitelé i obyvatelé bytových domů.

Po právní stránce za provoz výtahu odpovídá majitel nebo provozovatel. To by si měli velmi rychle uvědomit přestavitelé společenství bytových jednotek, bytových družstev i přímí majitelé bytových domů. Při nedodržení postupu odstraňování rizik z provozu výtahů, shrnutých v inspekčních prohlídkách (ČSN 27 4007 , ČSN EN 81-80), se při vzniku škod na majetku, zdraví nebo životě osob budou v soudních sporech zodpovídat právě oni (zákon č. 40/1964 Sb., § 415, § 420a, § 427 ).

Nové výtahy v bytových domech

V České republice existuje mnoho čtyřpodlažních bytových domů, ale i domů rodinných (rodinný dům může mít až 3 nadzemní podlaží) bez instalovaných výtahů. Právě v těchto domech vzniká častá potřeba výtah do objektu doplnit. Používá se vnitřní dispozice uvnitř schodiště nebo přístavba šachty v exteriéru budovy.
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Zástavby výtahů do stávajících domů díky omezeným stavebně dispozičním řešením (omezené výšce stropů, existenci spodní vody pod objektem atd.) musí řešit často protichůdné požadavky. Proto je nanejvýš důležitá příprava projektu a spolupráce s obyvateli domu znalými místních podmínek.

Běžně se používají šachty zděné, betonové i ocelové, opláštěné cementotřískovými či sádrovláknitými deskami, případně prosklené bezpečnostním sklem. Navrhování šachet se provádí dle ČSN 274210. Výtahy se používají hydraulické nebo trakční, podle dispozičních podmínek jednotlivých domů. Na tyto akce je samozřejmě nutné mít stavební povolení (viz. Stavební zákon v platném znění).

Servis výtahů

Výtahy musí jako vyhrazené zdvíhací zařízení mít zajištěn řádný servis (podle ČSN 274002 a ČSN 274007 ). Odborná servisní firma řeší opravy, údržbu i preventivní péči o výtahy. Tyto zásahy pak jednotlivým provozovatelům výtahů dokladuje. Odbornou prohlídkou (jednou za 3 měsíce) i odbornou zkouškou (jednou za 3 roky) popíše stav zařízení a doporučí potřebné opravy a seřízení výtahu tak, aby byl v pořádku. Kvalita a rychlost servisu jsou známkou technické vyspělosti zařízení a profesionality provozních pracovníků i managementu. Servis je 'prubířským' kamenem každé výtahářské firmy.
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Plošiny pro imobilní občany

Existují domy rodinné, bytové i víceúčelové, kde základním problémem zůstává víceúrovňový vstup do domu. I když je dům vybaven výtahem, pokud se k němu někteří obyvatelé domu nedostanou, zůstávají odkázáni na pomoc sousedů či rodinných příslušníků. Tento problém lze řešit použitím vhodné úpravy vstupů do budov vybudováním nájezdové rampy, nebo použitím zdvíhací plošiny.

Plošiny se používají svislé (ty překonávají přímo rozdíl úrovní podlah v běžném rozsahu 60 až 150 cm) nebo šikmé schodišťové (ty se dnes dovedou po schodišti točit i o čtyři patra). Nosnost plošin je dnes běžně 225 až 250 kg. Plošina se dá konstruovat i na zdvihy 6 až 9 m v ocelové nebo zděné šachtě, je však omezena rychlostí 0,06 až 0,15 m/s.

Výtahy mají dnes běžnou rychlost 0,5 až 1,0 m/s, proto je plošina konstrukčně i legislativně vždy pouze individuálním přepravním prostředkem. Nemůže po stránce bezpečnosti i kapacity plně nahradit svislou přepravu osob a nákladů výtahy.

Konstrukční řešení výtahů při modernizacích ve stávajících objektech, které mají rozměrová dispoziční omezení, musí co nejvíce splňovat požadavky ČSN EN 81-70 (Úpravy výtahů i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
Očekávání do budoucna

Neustálý technický vývoj se samozřejmě nevyhýbá ani výtahové technice. Výtahové stroje jsou často řešené jako bezpřevodové pohony. Mikroprocesorové systémy řízení výtahů mají za úkol snižovat potřebný příkon elektrického proudu ve spolupráci s frekvenčním řízením pohonu výtahu i výtahových dveří. Stavební náklady se snižují tím, že strojovna zakrněla do hořejšího prostoru šachty výtahu. Naopak se šachty stále více separují od konstrukce stavby kvůli omezení průniku hluku (ČSN 274210). Náklady se tak ale zase zvyšují.

Povinností je dnes spojení kabiny s vyprošťovací službou. Bezpečnost bude navíc posilována nouzovým zdrojem napětí, který umožní dojezd výtahu do stanice i při výpadku proudu v domě. Vývoj nosných prostředků bude umožňovat zmenšení rozměrů šachet nových výtahů. Přesto zůstává z pohledu servisu platné heslo „v jednoduchosti je krása.“

Fyzikální nutnost mazání, čištění, seřizování a v případě poruchy snadná oprava či výměna závadného dílu bez nutnosti výměny celé komponenty výtahu jsou nutnou součástí dlouhodobého provozu výtahů a zároveň nízkých nákladů servisu. Proto můžeme očekávat, že léty ověřené aplikace trakčních pohonů s lany i klasickým uspořádáním výtahové šachty a samostatné strojovny, se budou používat stále. Jsou totiž stále nejlepším řešením.
Foto: VÝTAHY LINE
Foto: VÝTAHY LINE
VÝTAHY LINE s.r.o.

VÝTAHY LINE s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 4, Blahoslavova 16, 37004
Tel: 387 315 322
Web: http://www.vytahy-line.cz
E-mail: vytahy.line@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VÝTAHY LINE s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 4, Blahoslavova 16, 37004
Tel: 387 315 322
Mobil: 602 111 690
Web: http://www.vytahy-line.cz
E-mail: vytahy.line@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Modernizujte starý výtah"

Buďte první a napište komentář k  "Modernizujte starý výtah"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE