Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Využijte možnosti získání dotací

Datum vydání: 24.03.2005 | autor:
Chtěli by jste získat podporu na zpracování územních energetických koncepcí a energetických auditů? Tak čtěte pozorně. Dotace je určena krajům, městům a obcím, u energetických auditů i jimi zřízeným organizacím nebo organizacím se 100% majetkovou účastí těchto subjektů. Konkrétně u budov pro školství, zdravotnictví, občanskou vybavenost apod. je nejnižší hranicí celkové roční spotřeby energie 1500 GJ a u souborů bytových domů 15 000 GJ. Jakým způsobem žádat o dotace a kde?
Foto R.S.P. s.r.o.
Foto R.S.P. s.r.o.
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo na základě Usnesení vlády ČR č.1105 část A Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

Dlaší okruh se týká výrobních a rozvodných zařízení energie, kde jsou, podobně jako v loňském roce, podporována opatření ke zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních a rozvodných zařízeních týkajících se sídlištních celků.
Dále kombinovaná výroba elektrické energie a tepla v zařízení na využití biomasy, trigenerace, kombinovaný zdroj s palivovým článkem, instalace nebo rekonstrukce zdrojů tepla v různých kombinacích nebo instalace zařízení na výrobu elektrické energie ve výtopně.

Přibývá podpora rozvoje vysoce účinného zařízení ve třídě mikrokogenerace na úrovni prototypu. Podporovány budou nadále pilotní projekty využití moderních technologií, vyřazeny z podpory naopak byly projekty týkající se skleníkových plynů.

Třetí okruh se týká podpory opatření ke zvýšení účinnosti užití energie. Zahrnuje snížení energetické náročnosti průmyslových podniků, energetického hospodářství a budov pro potřeby bydlení, školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti. Dále se týká opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovacích soustav. Podporu je možno získat na výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu při dodržení stanovených kritérií roční spotřeby tepelné energie na vytápění – 50 kWh/m2, resp. 15 kWh/m2. Zachována zůstala i podpora zavádění komplexních energetických služeb metodou EPC a podpora rozvoje moderních technologií, postupů a materiálů ke zvýšení účinnosti užití energie.

Kam pro informace?

Základní informace lze získat i v kanceláři poradenského střediska EKIS ČEA – občanského sdružení Energy Centre České Budějovice na adrese: Náměstí Přemysla Otakara II. č. 87/25, České Budějovice, telefon: 387 312 580, e-mail: eccb@eccb.cz.
Poslední čtvrtý okruh se týká poradenství, vzdělávání a propagace. Předmětem je opět zajišťování bezplatných poradenských služeb prostřednictvím poradenských středisek sítě EKIS ČEA nebo prostřednictvím internetu na adrese www.i-ekis.cz. Dále je podporována činnost Krajských energetických agentur (KEA), organizování odborných kurzů, seminářů, zpracování odborných příruček, informačních materiálů apod.

Výše státní podpory je různá a u většiny programů se pohybuje od 15% do 30%, v některých případech lze získat dotaci až 100% celkových nákladů. Kompletní znění Státního programu včetně formulářů žádostí je uvedeno na internetových stránkách České energetické agentury - www.ceacr.cz.

Mezní termín podání žádostí pro poradenství a činnost KEA byl 14.1.2005, u nově zřizovaných KEA se žádosti podávají do 31.8.2005.

Žádosti o podporu vzdělání a propagace lze podávat průběžně do 30.6.2005, termín ukončení podávání ostatních žádostí byl 28.1.2005.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Využijte možnosti získání dotací"

Buďte první a napište komentář k  "Využijte možnosti získání dotací"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE