Sdílet
 

Wienerberger představuje nový Katalog TOB

Datum vydání: 04.10.2007 | autor:
Katalog tepelné ochrany budov – Cihlový systém POROTHERM 2007 – Podklad pro navrhování a ověřování – vychází v novelizované podobě a poprvé i ve formě tištěné publikace. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl reaguje jeho vydáním na revizi normy ČSN 73 0540-2 z letošního roku, která upravuje požadavky na energetickou náročnost budov. Na přípravě Katalogu společnost Wienerberger spolupracovala s Ing. Jiřím Šálou, CSc., autorem revidované normy ČSN 73 0540-2.
Obálka katalogu
Obálka katalogu
Katalog TOB představuje souhrnný přehled tepelnětechnických požadavků platných od března 2007 a jejich úspěšné naplnění zdivem z cihel POROTHERM. Odborníci zde naleznou podrobný popis postupu při hodnocení tepelných vlastností. Pro názornost jsou uvedeny i dva konkrétní příklady výpočtu Protokolu pro energetický štítek budovy, a to typového rodinného domu Parthenón z programu „POROTHERM dům Wienerberger“.

Ve formě katalogových listů jsou pak přehledně zpracovány hodnoty nejnižších vnitřních povrchových teplot a lineárních činitelů prostupu tepla v systémových detailech obvodových stěn z cihel POROTHERM a jejich tepelných vazeb. Zde se také uvádí okrajové podmínky pro hodnocení detailů a rozložení teplot v konstrukci barevným rozlišením („termovizí“). Vedle každého takto vyhodnoceného detailu je též uvedeno jeho stavební řešení. Na celkem 13 stranách se nabízí podrobné hodnocení zdiva z cihel POROTHERM Si, POROTHERM P+D, resp. POROTHERM CB v tloušťkách 400 a 440 mm s doporučenými tepelněizolačními maltovými a omítkovými systémy.

Katalog TOB lze získat na centrále společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, zájemci si ho mohou také vyžádat od technických poradců přímo v terénu. K dispozici je jak v klasické tištěné podobě, tak na CD. Nově bude jeho podoba také ke stažení na internetu na www.porotherm.cz.
Doplňující informace:
Tepelnětechnické vlastnosti obvodových konstrukcí musí odpovídat normě ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Tyto normové požadavky jsou závazné podle:
 • Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, a
 • zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů – úplné znění zákon č. 406/2006 Sb.
Ke  změnám požadavků na činitele lineárních tepelných mostů došlo již v roce 2005, kdy ke stávajícím požadavkům přibyly nové. Jedním z nejdůležitějších byl požadavek na hodnocení lineárních činitelů prostupu tepla. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl proto zadala u autora revidované normy ČSN 73 0540-2 Ing. Jiřího Šály, CSc. výpočet hodnot lineárních činitelů prostupu tepla v typických systémových detailech obvodových stěn z cihel, překladů a stropů POROTHERM a jejich tepelných vazeb i na ostatní obvodové konstrukce. Během výpočtů byla u některých systémových detailů provedena jejich optimalizace z hlediska tepelných vlastností tak, aby s dostatečnou rezervou vyhověly normovým požadavkům. Případné úpravy se týkaly drobné změny tloušťky použitého tepelněizolačního materiálu. Významnou novinku přitom firma Wienerberger představila při řešení ostění a parapetů v systému POROTHERM P+D a broušených cihel POROTHERM CB. Jejich provedení bylo nově nabídnuto pomocí celých a polovičních koncových cihel označených písmenem K.

Hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla jsou přehledně uvedeny v Katalogu tepelné ochrany budov z cihlového systému POROTHERM, jehož  novelizovaná verze podle požadavků ČSN 73 0540-2:2007 se v současné době dostává do rukou projektantů, architektů a studentů pro usnadnění jejich práce se systémem POROTHERM.
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

České Budějovice, Plachého 388/28, 37006
Tel: 383 826 111
Web: http://www.wienerberger.cz
E-mail: info@wienerberger.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Wienerberger Cihlařský průmysl a.s.

České Budějovice, Plachého 388/28, 37006
Tel: 383 826 111
Web: http://www.wienerberger.cz
E-mail: info@wienerberger.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Představujeme individuální dům roku 2017Představujeme individuální dům roku 2017

  První místo za individuální dům roku 2017 patří rodinnému domu postavenému z jednovrstvé nosné konstrukce Heluz. Jak dům vypadá, kde stojí a čím zaujal?

 • Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?

  Bez zateplení a s cihlami HELUZ. I tak se dá postavit dům. A co víc – vnější zateplení obálky domu se časem ukázalo jako nesmysl, byť je stále ještě novodobou „ekomantrou“ číslo 1!

 • Zateplovat nebo nezateplovat?Zateplovat nebo nezateplovat?

  Normální je nezateplovat! Tedy pokud chcete bydlet zdravě a přitom úsporně a komfortně. Řešením jsou jednovrstvé stavební konstrukce ze zateplených cihle. Tedy vlastně zateplovat, ale jinak!

Diskuze na téma "Wienerberger představuje nový Katalog TOB"

Buďte první a napište komentář k  "Wienerberger představuje nový Katalog TOB"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE