Zabraňte riziku zamrzání potrubí Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Mráz dokáže ve spoustě případů napáchat pořádné škody, pokud se mu pořádně nepostavíme. U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. Firma ŠTORC TZB s.r.o. nabízí účinnou ochranu proti zamrzání potrubí. 

K zamezení zamrzání potrubí jsou exponované úseky a části vyhřívány (chráněny) topnými kabely. Široký sortiment samoregulačních kabelů Raychem je vhodný pro veškerá potrubí (kovové, plastové i kompozitní) a různé druhy aplikací v rámci bytové, komerční a průmyslové výstavby. Využívá se přitom jedinečné vlastnosti samoregulace, viz článek Samoregulační topné kabely – představení a funkce. Díky samoregulační technologii nemůže dojít k přehřátí a poškození potrubí, a proto jsou kabely bezpečným řešením i pro plastová potrubí. 

Základní podmínky pro spolehlivou funkci ochrany

 • Uložit topný kabel podél celé trasy potrubí, kde hrozí nebezpečí zamrznutí.
 • Topný kabel pevně uchytit k potrubí fixační páskou tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt.
 • Izolovat potrubí po celé délce minimální tloušťkou izolace.

Stanovení výkonu a výběr vhodného typu kabelu

Výkon topného kabelu volíme na základě průměru potrubí a použité tloušťky tepelné izolace. Pro správnou funkci samoregulačního topného systému musí všechny díly potrubí, včetně ventilů, míst průchodu stěnami, atd., být plně izolovány. Tepelná izolace musí být vcelku, v opačném případě je nutná kompenzace tepelných ztrát aplikací vyššího výkonu v místě prostupu kabelu – zvýšeného ochlazování.

Výběr konkrétního vhodného typu samoregulačního kabelu Raychem provádíme s přihlédnutím k těmto parametrům:
 • Požadovaný výkon vztažený k požadované teplotě.
 • Maximální teploty jaké mohou působit na kabel.
 • Chemické namáhání kabelu – provedení vrchního pláště kabelu.
 • Prostředí, zde je především myšleno prostředí s nebezpečím výbuchu, které má vliv na typ topného kabelu a jeho ukončení.

Instalace potrubí

 • V případě ochrany proti zamrzání dostačuje u běžných potrubních rozvodů pouze jeden kabel podél potrubí. Není tedy nutné komplikovaně ovíjet potrubí.
 • Důležité je pěvně uchytit kabel k potrubí (NEpoužívat pružné elektrikářské pásky).
 • Zvýšit výkon na místech zvýšených ztrát (kolena, ventily, …).
 • Přelepení kabelu Al páskou je potřebné pouze u plastového potrubí.

Snadné napojování kabelů

 • Snadný návrh – kabel se neodvíjí, ale pouze instaluje podél potrubí.
 • Snadná instalace – stačí jedna cívka kabelu, která se nastřihá dle potřeby.

Instalace kabelu na i do potrubí

Tam, kde z prostorových nebo funkčních důvodů není možné instalovat kabel na potrubí, firma ŠTORC TZB nabízí svým zákazníkům i typ topných kabelů, které se dají instalovat do potrubí.

Regulace

Pro další zvýšení úspor a automatizaci systému ochrany používáme některý z termostatů Raychem.

Nejúspornější řešení na trhu

Kombinace úsporných samoregulačních topných kabelů Raychem a regulace časově proporcionální Raystat je nejspornějším řešením ochrany proti zamrzání na trhu a maximálně respektuje požadavky na omezení spotřeby energie.

Samoregulační technologie od společnosti Raychem spolehlivě funguje ve světě již od roku 1970, což dokládají i záruky, které na systémy ochrany proti zamrzání poskytuje.