Zajištění kvality vnitřního prostředí je třeba řešit již před stavbou Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

V budovách prožijeme asi 80 % svého života. Do tohoto období patří nejen čas strávený v domácnosti, ale i v kancelářských budovách nebo v obchodech. Právě v domácnosti máme ale největší možnost kvalitu vnitřního prostředí ovlivnit. Kdo chce doma dobře dýchat a zároveň mít teplo, musí umět vyvážit tři složky přispívající k vytvoření komfortního prostředí. Kromě teploty jako takové má na naši pohodu vliv také vlhkost vzduchu, rychlost jeho proudění a v neposlední řadě koncentrace oxidu uhličitého. Právě proto je důležité větrání nepodceňovat a věnovat mu patřičnou pozornost.

Věděli jste, že … jen dýcháním vyprodukuje jedna osoba 450 litrů CO2 za jeden den? Že dospělý člověk potřebuje v průměru 6-7 litrů čerstvého vzduchu každou minutu což znamená denní potřebu 10 000 litrů vzduchu za den. A že čtyřčlenná rodina vyprodukuje za jeden den až 10 litrů vlhkosti?

V obytných místnostech dochází vlivem použitých stavebních materiálů, spotřebičů, provozem domu a především pobytem osob k postupnému znehodnocování kvality vnitřního vzduchu. Řízeným větráním je zajištěn dostatek čerstvého vzduchu a zároveň vzniká zdravé a pohodlné prostředí pro uživatele.

Minimální požadovaná hodnota intenzity větrání v obytných místnostech (pokoje, ložnice, kuchyně apod.), je dle ČSN EN 15665/Z1 0,3 h-1. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu lze doporučit v souladu s ČSN EN 15251 rozmezí intenzity větrání 0,5 – 0,7 h-1. Tato hodnota nám říká, kolikrát za hodinu máme do místnosti přivést čerstvý vzduch v množství, které odpovídá celkovému objemu větrané místnosti. Nehledě na to, že kromě škodlivin se ve vzduchu koncentruje také vlhkost, která může způsobit, v dlouhodobém měřítku, i degradaci některých stavebních konstrukcí. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí lze použít hodnotu koncentrace CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí přesáhnout 1500 ppm.

Tabulka vlivu koncentrace oxidu uhličitého na člověka v budovách

Koncentrace oxidu uhličitého CO2JednotkaPoznámka
< 1000[ppm]úroveň bez nepříjemného pocitu
1200 ÷ 1500[ppm]doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000 ÷ 2000[ppm]příznaky únavy a snižování koncentrace, pocit vydýchaného vzduchu
ppm = parts per million (z angličtiny) - počet hledaných částic v jednom milionu ostatních částic  

Centrální rekuperační jednotky VENTBOX 300 a VENTBOX 400 neustále přivádějí čistý, předehřátý, vzduch do větraného prostoru s účinností až 93 %. Srdcem systému řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla je rekuperační jednotka, ve které dochází k samotnému předání tepla. Čerstvý, chladný venkovní vzduch je přes teplosměnnou plochu protiproudého kanálového výměníku z hPS přihříván teplem z odpadního vzduchu a tím dochází k šetření energie na vytápění objektu, při zajištění hygienických limitů potřebné výměny vzduchu.

Centrální systém řízeného větrání s rekuperací pracuje s domem jako s celkem. Díky přivádění čerstvého vzduchu do obytných místností (obývací pokoj, ložnice, dětské pokoje, pracovna) a naopak odtahování z provozních (kuchyň, koupelna, WC, technická místnost, šatna) je provětrán opravdu celý objem domu. Podmínkou je dodržení mezery pod dveřmi minimálně 8 mm pro zajištění migrace vzduchu. Odtahovaný vzduch z celého domu se setkává v rekuperační jednotce, kde předává tepelnou energii nově příchozímu čerstvému venkovnímu vzduchu. Pasivní rekuperační jednotky ThermWet VENTBOX zajišťují zpětný zisk tepelné energie z odvětrávaného vzduchu s účinností až 93%. Do místnosti tedy přichází v zimních měsících vždy o něco málo chladnější vzduch, než je odtahován z interiéru. V místnosti je možné dotopit vzduch lokálním vytápěním na požadovanou komfortní teplotu – ve vybraných místnostech bez zapnutého lokálního vytápění je možné mít v topné sezóně o několik stupňů nižší teplotu. Systém rekuperace přivádí do každé z místností vzduch o stejné teplotě a je na každém uživateli na kolik si chce danou místnost vytopit nad teplotu přiváděného vzduchu.

Rekuperační jednotka je vybavena automatickým by-passem, kdy přiváděný vzduch neprochází skrze výměník, tudíž nedochází k jeho ohřívání, které je především v letních měsících nežádoucí. Jako protimrazová ochrana slouží elektrický předehřev o výkonu max. 1500 W, díky kterému jednotka funguje až do teploty – 20 °C.

Kvalita vnitřního prostředí významně ovlivňuje zdraví. Teplota a větrání je pro náš život v budovách ještě důležitější, než světelné nebo akustické mikroklima. Základem pro zdravé prostředí a regeneraci lidského organismu je proto dostatek čerstvého vzduchu a tepelná pohoda. 

Zdroj: www.korado.cz