Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví stavebnictví je bezesporu oblast zateplování budov. Měřítka, která ukazovala na vysoký standard ještě před několika lety, dnes už nevyhovují. Izolační materiály a systémy jsou čím dál tím kvalitnější a pravidla pro získání dotací přísnější. A to je dobře. V čem se zateplovací systémy Baumit vymykají běžnému standardu a jak na ně získat dotaci od státu?

Zateplovací systémy Baumit jsou moderní, kontaktní tepelně izolační systémy vhodné pro všechny typy staveb. Jejich předností je ucelená soustava zateplovacích prvků, která umožňuje komplexní zateplení pod značkou Baumit. Dlouhodobá spolehlivost a trvanlivost je ověřena podle kvalitativních kritérií CZB – třída A. Systémy Baumit se pyšní evropským technickým schválením dle ETAG 004, který značka obdržela jako jedna z prvních v České republice.

Čtyři základní systémy značky Baumit

Pod značkou Baumit se skrývají čtyři oblíbené zateplovací systémy, každý z nich disponuje jinými vlastnostmi a hodí se pro jiné podmínky.
  • Tepelně izolační systém EPS-F - Kontaktní systém složený z tepelně izolačních polystyrénových fasádních desek Baumit EPS-F a vyztužené armovací vrstvy opatřené konečnou povrchovou úpravou. Hlavními výhodami tohoto systému je jeho nízká cena, jednoduchá zpracovatelnost, dostatečná paropropustnost. U novostaveb, které nemají více než dvě nadzemní podlaží (nebo max. 8 m), není nutné použít hmoždinky.
  • Tepelně izolační systém minerální - Kontaktní systém složený z tepelně izolačních minerálních fasádních desek a vyztužené armovací vrstvy opatřené konečnou povrchovou úpravou. Mezi hlavní výhody tohoto systému patří, že je vysoce paropropustný a při stejné tloušťce izolantu, jako mají jiné systémy, zajišťuje ještě větší úspory tepla. Z hlediska požárních předpisů je navíc vhodný i pro vyšší patra výškových budov.
  • Tepelně izolační systém Open - Desky tepelné izolace Baumit open jsou vysoce prodyšné a tím zajišťují optimální vnitřní klima. Schopností difúze vodní páry se vyrovnají porézní cihle. Výčet výhod zateplovacího systému Open je opravdu široký: tento vysoce paropropustný systém lze aplikovat na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí. Spolu se zdivem vytváří homogenní stavební konstrukci a odstraňuje tepelné mosty, čímž zajišťuje příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i v létě. Zateplení objektu je možné spojit i s renovací fasády. Třešničkou na dortu je pak jeho snadná zpracovatelnost.
  • Tepelně izolační systém Open S – Tento revoluční systém kumuluje všechny výhody výše zmíněného systému Open. Jeho nadstavba označená písmenkem „S“ pak spočívá v tom, že nabízí navíc možnost dodatečného zateplení i pro vlhké zdivo s obsahem solí. Dříve se vlhké a zasolené zdivo muselo sanovat otlučením poškozené omítky a nanesením některého ze sanačních omítkových systémů. Dodatečné zateplení pomocí kontaktního tepelně izolačního systému bylo bez obnovy svislých a vodorovných hydroizolačních vrstev a důkladného vysušení zdiva obtížné a nespolehlivé. Díky systému Open S je ale dnes už vše jinak.
Chcete získat dotaci? Začněte projektem

Nezbytnou podmínkou pro získání dotace z programu Zelená úsporám je zpracování projektu zateplení. Projektová dokumentace na zateplení je totiž součástí žádosti o dotaci v oblasti A a B a je ji nutné předložit k posouzení krajskému pracovišti Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Žadatel o dotaci následně získá potvrzení o kontrole projektové dokumentace na zateplení domu - s tímto potvrzením pak podává žádost v pověřené bance.

Projektovou dokumentaci na zateplení (případně i vyplnění technické části žádosti) může zpracovat energetický auditor, architekt, autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb. Součástí projektové dokumentace je výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění v kWh/m2, který prokazuje splnění vyhlášených podmínek pro poskytnutí dotace. Projektová dokumentace na zateplení domu tedy musí obsahovat odborný posudek, jehož součástí jsou:
  • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov v platném znění
  • výpočet měrné potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem
K odborně způsobilým autorizovaným projektantům, kteří vám pomohou se zateplením domu již od fáze samotného projektu, patří například Ing. Lubomír Kupsa. Zkušení odborníci z jeho firmy SEIP vám následně dodají i namontují ten nejvhodnější zateplovací systém.