Zateplení paneláků s dotací opět ukončeno

Znovuotevření programu Nový panel dalo od 4.4. 2011 do 27.5. 2011 šanci lidem žijícím v cca 28.000 bytech. Kdo z nich však chce skutečně zlepšit své bydlení a ještě ušetřit za energie, nevyhne se zároveň ani investicím. Nový panel není dotační program, nýbrž pouze poskytuje zvýhodněné záruky a dotace na úroky z úvěrů. Zateplení je tedy zaplacené z úvěrů. Dotace na úroky z úvěru je však velmi silnou pomocí.

Vzhledem k vyčerpání limitu finančních prostředků stanovených schváleným rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 byl fond nucen ukončit příjem žádostí o podporu rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů z programu Nový Panel ve formě úrokových dotací dnem 27. 5. 2011. Žádosti byly přijímány do 16:00 hod, respektive s podacím razítkem pošty do 27.5.2011. Zastaveny však nejsou žádosti o poskytnutí záruky , ty bude ČMZRB, a.s. přijímat dále bez omezení. Příjem nových žádostí o podporu probíhal na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Státní podpora uvolněná na tento rok představuje výši 84 milionů korun a zbytek podpory do výše jedné miliardy se bude uvolňovat průběžně se splácením úvěrů žadatelů. Průměrná délka úvěrů je 12 let. (zdroj: www.sfrb.cz)

Nový panel je jedním z programů Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace z tohoto programu jsou rozdělovány od roku 2001, od roku 2009 z něj mohly čerpat i ostatní typy bytových domů, které vyžadovaly revitalizaci a zateplení. Celkem bylo z tohoto programu dosud revitalizováno 356.505 bytů a vyčerpáno 12.854.424.000 korun. V roce 2010 byla vyčerpána do srpna cca 1 miliarda korun a poté se příjem žádostí kvůli nedostatku finančních prostředků zastavil. 
Kdo mohl požádat o dotaci úroků z úvěrů na revitalizaci a zateplení panelového bytového domu?
Vlastník nemovitosti, nejčastěji pak bytové družstvo či společenství vlastníků.

Co bylo podmínkou získání dotace?
Perfektně připravená žádost o dotaci a precizní příprava samotné realizace zateplení. Bylo nutné mít k dispozici promyšlený záměr, technické i energetické posouzení stavu, včetně toho, co je třeba opravit, kvalitní projekt, již předem zajištěné financování formou úvěru a profesionální provedení odbornou stavební firmou.

Kdy bude dotace na úrok z úvěru skutečně poskytnuta?
Pokud bude skutečně prokázána kvalita provedených změn a tedy účinnost zateplení bytového domu. Kvalitně zateplený dům bude nájemníkům šetřit prostředky vkládané do vytápění až desítky let. Zateplení navíc prodlouží životnost domu a jeho hodnotu (včetně hodnoty jednotlivých bytových jednotek), zároveň zlepší komfort bydlení.

Zdroje: www.sfrb.cz, www.bydleni.cz