Efektivní rekonstrukce bytových domů Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Zateplení budovy není jen o úsporách tepelné energie, ale třeba i teplé vody, elektřiny na provoz klimatizace a podobně. Proto hovoříme o úsporách „energií“ zateplením, čili v množném čísle. Ale pozor: „Poloviční a kvalitativně nedostatečná opatření jsou horší než vůbec žádná opatření“, říká Martin Líska, obchodní ředitel společnosti VEXTA a.s.

Zateplovací systémy ETICS

Co se ukrývá za slovem ETICS?

'Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS - external thermal insulation composite system) se staly převratným způsobem zateplování budov poměrně nedávno. A vidíte, zdroje uvádějí, že v ČR dnes spotřebováváme nejvíce fasádního polystyrenu z evropských zemí (v přepočtu na co - to nyní neřešme). Logicky – jelikož je nejlevnější a dostatečně účinný. Ovšem součástí kontaktního systému ETICS může být i minerální vlna a další certifikované izolanty. Certifikované systémy ETICS jsou dnes nejrozšířenější technologií zateplování plášťů budov, úroveň jednotlivých rekonstrukcí se však značně liší – nemáme teď na mysli jen kvalitu odvedené „řemeslné práce“ na fasádě, ale i projekční řešení celé rekonstrukce.'

Hlavní energeticky úsporné kroky

Co se dnes považuje za kvalitní rekonstrukci?

'Proběhl program Zelená úsporám, který nastartoval výraznější podporu úsporných opatření objektů pro bydlení. Bohužel původní záměr dostat všechny budovy do nízkoenergetického standardu se díky „lobby“ rozplynul doplněním možnosti částečných opatření a nižší hranice úspor. Podle statistik společnosti VEXTA využila v konečném důsledku naprostá většina investorů nižší laťku - použili částečná opatření – například zateplení fasády izolací tloušťky 12 až 14 cm a výměnu oken s dvojskly,argumentuje Martin Líska.

Jak dosáhnout takových energetických úspor jako vidíme na příkladech ze zahraničí, např. z Německa?

'Základem je silná vrstva izolace! Potřebná tloušťka izolace je však většinou investorů značně zpochybňována. Ekonomicky optimální tloušťka izolace je podle typu obvodových zdí u bytových domů 20 až 30 cm (po započtení vstupních nákladů a množství spotřebované energie za životnost 25 let). Stejně je tomu i u střech, kde uvažujeme o tloušťkách izolantu 30 až 40 cm. A nesmíme zapomínat ani na izolování nevytápěného přízemí nebo sklepa izolací silnou minimálně 10 cm a aplikovanou ze spodní strany stropu,' odpovídá Martin Líska. 

'O celkovém výsledku pak výrazně rozhodují především precizně vyřešené konstrukční detaily (ostění oken, zateplení parapetů, zateplení detailů na balkónech a lodžiích atd). A co víc - okna s izolačními trojskly jsou dnes už standardem.'

Větrání v rekonstruovaných domech

Vlhkost vzduchu a větrání bývají v zateplených domech problematické a lidé si po zateplení stěžují na plísně. Jak tomu zabránit?

'Před rekonstrukcí se potýkají především panelové domy s velkým snížením relativní vlhkosti vzduchu v zimním období, daleko za hranicemi a doporučeními norem. Kvůli netěsné obálce, a tím pádem nadměrnému „větrání“, klesá v zimě relativní vlhkost vzduchu až pod hodnoty 20%. A to je z hygienického hlediska naprosto nevyhovující. Rekonstruované panelové domy však mají opačný problém. Těsná obálka, zejména po výměně oken, a nedostatečná intenzita větrání, mají za následek zvyšování relativní vlhkosti vzduchu nad 60%. A takové prostředí je ideální pro růst plísní, rozmnožování roztočů a s tím spojená onemocnění (alergie, astma, … v případě plísní dokonce i rakovina). Současně se v nevětraných prostorách zvyšuje koncentrace CO2 a dalších škodlivin, což také ovlivňuje lidské zdraví a uživatelský komfort. Nejúčinnějším řešením je kontinuální větrání o optimální intenzitě, které však nejsou lidé zejména v zimním období schopni dodržet,' vysvětluje Martin Líska.

„Lékem“ na tuto situaci je pak nucené větrání. Základem (ale zdaleka ne optimálním řešením) je 'alespoň instalovaný systém v rámci vyměněných oken' (např. provětrávací klapky typu „Aereco“). Provětrávací klapky zajišťují trvalou netěsnost v horní části nového okna a tím i  potřebnou cirkulaci vzduchu (na základě rozdílných tlaků v exteriéru a interiéru). Systémy tohoto typu lze obvykle instalovat na již vyměněná okna i dodatečně.'

'Plnohodnotnější je však systém založený na principu efektivního zpětného zisku tepla – rekuperace. Čerstvý vzduch je přiváděn v požadovaném množství do obytných místností a odpadní vzduch je odváděn z míst vzniku znečištění, jako jsou kuchyně, koupelny či toalety. Přitom však vzduch odpadní předává v rekuperačním výměníku teplo vzduchu příchozímu, přičemž se příchozí čerstvý vzduch ohřívá na teplotu blízkou teplotě pokojové. A takto eliminujeme tepelné ztráty větráním až o 90%,'
upozorňuje Martin Líska. 

Cesta k úspěchu

Je paradoxní, že většina panelových domů se po revitalizaci dostává do situace, kdy jsou sice platby za energie znatelně nižší, ale tak důležitá část, jakou je kvalita vnitřního prostředí, zůstává stejná, ne-li horší.

Cílem dnešních revitalizací (základem je profesionální projekční řešení) proto musí být komplexní vylepšení kvality budov bez zanedbání důležitých prvků a precizního vyřešení všech detailů. Jen tak lze mluvit o správně investovaných prostředcích a skutečné obnově bytového fondu ke spokojenosti a prospěchu všech.

Společnost VEXTA se specializuje především na:

  • Kompletní regenerace obvodových plášťů budov
  • Zateplení panelových, bytových a rodinných domů a komerčních objektů
  • Kompletní rekonstrukce a zateplení plochých a šikmých střech
  • Zateplování již dříve zateplených konstrukcí (Etics na Etics)
  • Komplexní rekonstrukce interiérů bytových domů
Zdroj: www.vexta.cz