Rekonstrukce bytu v bytovém domě s rozumem Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Při rekonstrukci bytu v bytovém domě na nás číhají mnohé záludnosti a rizika. Tím vůbec nejhorším, co můžeme napáchat, jsou neodborné zásahy do statiky domu. Například vybouráním příčky.

Opravou bytu v bytovém domě získáme pěkné, nové prostředí, ve kterém se budeme cítit příjemně, ovšem můžeme i ledaco pokazit. Například svépomocí provedené nové plastové rozvody vody, které neprojdou tlakovou zkouškou, mohou představovat vážný problém. Ovšem i vybouraná „příčka,“ která má nosnou funkci, může způsobit vážné potíže, stejně jako výměna oken za kvalitní izolační, aniž bychom vyřešili větrání, neodborně rekonstruovaný topný systém, zasklení lodžie, které není dostatečně zabezpečené proti vypadnutí, laicky položené plovoucí podlahy a podobně.

Nezasahujte neodborně do statiky domu

Nikoli náhodou se při realizacích nových bytových jader či příček používají lehké materiály, čili sádrokartonové konstrukce či nosný rošt opláštěný OSB deskami nebo palubkami, ale i lehčené betonové tvarovky – takzvaný pórobeton (například Ytong). Přílišné zatížení statiky domu je mnohdy zcela nežádoucí. To samé platí pro budování nových podkrovních bytů. Pokud je to možné, položíme na podlahu půdy tepelný izolant, který zakryjeme deskovými materiály, případně použijeme i beton, ovšem beton lehčený polystyrenovou drtí, který izoluje až 30 krát lépe než beton prostý a je velice lehký. Lehčený beton sice nelze použít jako nosnou vrstvu, ovšem je ideální izolační a zároveň zpevňující vrstvou podlahové skladby, na kterou uložíme vrstvy finální.

Dalším ohromným rizikem je bourání stěn, o kterých se domníváme, že jsou „jen“ nenosnými příčkami, ovšem pravdou je opak. Nenechte se zmást především tloušťkou stěn. Bez stavebního povolení vydaného na základě projektu a statického posudku se do takových prací raději nepouštějte. Například jen 14 cm silné stěny bývají v panelových bytových domech nosné a pokud v nich vybouráme velký otvor, nebo stěnu zcela zrušíme, abychom otevřeli prostor, nemusí se sice nic stát hned, ale když dojde v konkrétním domě k více podobným zásahům v různých bytech, začnou se nosné konstrukce pohybovat a budova se nakonec může i zřítit. Další příklad – pokud v takto narušeném domě dojde třeba k výbuchu plynu v jednom bytě, opět se může zřítit dům celý. 
Nesmíme zapomenout, že velkorozměrové betonové panely se chovají jinak než běžné zděné stěny a mnohdy nemusí pomoci ani dodatečně vložená traverza. Nosná přitom bývá dokonce naprostá většina stěn v panelových domech.

Velmi nebezpečné je též vyřezávání drážek pro nové instalace do panelů. Ne náhodou se například nové elektroinstalace vedou v lištách. Řezáním do panelů se mohou narušit ocelové výztuže betonu a obzvláště nebezpečné je to třeba u stropů. Panely jsou navíc tuhé a křehké a proto není vhodné používat při bourání sbíječky, i když narušení konkrétní stěny statik dovolí. Bourací kladivo přenáší chvění i do vzdálenějších míst od zřizovaného otvoru, proto je třeba otvory řezat diamantovou pilou.

V ČR bylo v minulosti postaveno 67 různých typů konstrukcí panelových domů a přitom neexistuje zdroj informací, který by všechny podrobně popsal. Je též problematické sehnat stavební dokumentaci konkrétní budovy. Proto se bez posudku statika prostě neobejdeme! A ani to nakonec nemusí stačit, záleží totiž také na přístupu místně příslušného stavebního úřadu k dané problematice (na jeho benevolenci) a na skutečné kompetentnosti přizvaného statika, respektive stavebního odborníka.

Naopak přitom platí, že při komplexní rekonstrukci panelového domu lze jeho statickou pevnost dokonce i výrazně zvýšit. Například stropní konstrukce lze zpevnit ocelovými pruty, je to ale drahé opatření a proto není populární. 

Vyměňujete okna? Nezapomeňte na účinné větrání!

Vyměníte stará okna za nová izolační, venku se ochladí a je tu problém – začne se vám srážet vodní pára na dolní části skla okolo okenního rámu. A čím větší je venku zima, tím více vodních par nám kondenzuje a to například i na ostění, pokud není dům zvenčí účinně zateplen. Vysrážená voda pak stéká dolů a páchá další škody. A v konečném důsledku začneme bojovat s plísněmi okolo okenních rámů.

Proč okna a ostění rosí? Protože povrchová teplota okenních skel a nebo i okenních rámů klesne v interiéru pod teplotu rosného bodu a vodní páry kondenzují právě na takto chladných plochách. Jednou z příčin může být nedostatečně výkonný topný systém, kdy radiátory či přímotopy nestačí vnitřní povrchy oken dostatečně ohřát, případně nepustí teplo k oknům interiérové horizontální žaluzie, ale hlavní příčinou bývá nedostatečné větrání. S výměnou oken je prostě třeba počítat právě i s režimem větrání.

Pokud je v interiéru dlouhodobě vyšší vlhkost vzduchu jak 50 procent a my jsme větrání nevyřešili, máme problém. Ovšem příčinou kondenzace vodních par mohou být i samotná okna, pokud mají tepelně izolační parametry horší, než požaduje norma (a dlužno dodat i praxe) a nebo pokud jsou špatně instalována ve stavebních otvorech, kdy spáry netěsní. Požadovaná hodnota prostupnosti tepla celými okny Uw (rámem i zasklením) je 1,5 W/m2.K, doporučená je 1,2 W/m2.K a co se týká jejich instalace do stavebních otvorů, běžná PUR pěna skutečně nestačí.
Pokud u vás takový problém nastane, začněte pořízením vlhkoměru a snažte se udržovat relativní vlhkost interiérového vzduchu pod hodnotou 50%. Dále zajistěte intenzivnější větrání a také ohřev oken. Prověřte výkon topných těles a celého topného systému, ale i kvalitu oken a jejich montáže. Systém větrání v domě přitom upravíte instalací vzduchotechniky s nuceným větráním a nejlépe instalací rekuperační jednotky.

Pozor při zasklívání lodžií a balkónů

Zasklená lodžie či balkón snižuje tepelné ztráty a přitom si vytvoříme malou zimní zahradu, ovšem rizikem může být konkrétní zasklívací systém, pokud nesplňuje platnou normu pro zatížení větrem. K takovým haváriím již došlo a z výšky padající sklo je skutečně vražedným nástrojem. Normu též nesplňují mnohá zábradlí. Pozor tedy na to! Je pak dost těžké posuzovat, kdo ponese na svých bedrech vzniklé škody.

Nové rozvody a instalace

Nové rozvody a instalace musí vyjít z projektu a musí je provádět pouze skutečný odborník. Nové rozvody topení a vody musí být nakonec odzkoušené tlakovou zkouškou. Není nic horšího než vytopení sousedi a další škody vzniklé potřebou vybourat nové obklady a opravit poruchu rozvodů vody. O to více, že může později dojít k další. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com