Zateplit střechu domu právě foukanou izolací?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám dva zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká výplní stavebních otvorů a druhý zateplení střechy foukanou izolací.

Dobrý den, jsem ve fázi výstavby rodinného domu a aktuálně řeším volbu výplní otvorů. Rád bych se zeptal, na jaké parametry bych se měl zaměřit, jaký profil zvolit v případě plastových oken a zda můžete doporučit nějakého osvědčeného výrobce který má zvládnutou i montáž. Dále by mě zajímalo, jestli je možné získat i nějakou dotaci na okna.

Dobrý den, doporučení na konkrétní výrobce či montážní firmy bohužel poskytnout nemohu. Na okno je třeba pohlížet jako celek, který se skládá z kvalitního rámu, zasklení, distanční rámečku a samozřejmě pak kvalitní osazení okna. Co můžete laicky posoudit, jsou jednotlivé součinitele prostupu tepla „U“, kde čím nižší hodnota, tím lepší izolační vlastnosti. Důležitý je parametr Uw což je parametr pro celé okno. Dílčí hodnoty jsou hodnota Uf (pouze rámu) a hodnota Ug (pouze zasklení). Většina výrobců oken uvádí pouze parametr zasklení – Ug, který je vždy nižší než parametr rámu. Co se týče plastových oken, je třeba dbát na kvalitu plastového profilu, který je tvořen vzduchovými komorami a výztuhou. Zde doporučuji volit profily o tloušťce 82 mm a vyšší, s třídou A, která značí sílu stěn plastového profilu. Vhodné je i trojité těsnění v podobě třetího - středového těsnění. Dalším prvkem je distanční rámeček, kde by se mělo jednat o tzv. teplý rámeček. A dalším parametrem je pak samotné zasklení. Trojsklo se dá dnes již považovat za standard a hodnoty Ug se dnes pohybují v rozmezí 0,5 – 0,7. Kvalitní okna je třeba následně kvalitně a správně namontovat. Montáž na běžnou pěnu je v dnešní době nevyhovující a nesplňuje požadavky na utěsnění připojovací spáry. Firmy by se měly řídit prováděcí normou, která definuje požadavky na zabudování. Jedním z důležitých bodů je např. ošetření připojovací spáry, což je nejčastěji řešeno pomocí pásek, kdy na vnitřní stranu se umisťuje parotěsná a na vnější paropropustná varianta. Dotaci z programu Nová zelená úsporám lze čerpat pouze na výměnu starých oken za nová, tedy u již stávajících rodinných domů. Ohledně novostaveb lze získat dotaci pouze na výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Dobrý den, na svém domku mám již zateplenou fasádu i vyměněná okna a jediné co zbývá je zateplit střechu. Střecha je plochá s půdním prostorem kolem 1 m. Zajímá mě čím nejlépe zateplit, uvažuji o foukané izolaci.

Dobrý den, z vámi uváděného popisu není jednoznačné jakého složení je konstrukce střešního pláště. V případě, že se jedná o konstrukci dvouplášťové střechy s provětrávaným (píšete 1 m) prostorem mezi nosnou částí stropu a horním pláštěm, dalo by se doporučit prosté zateplení na stropu formou minerální izolace v deskách nebo v rolích (ideálně ve dvou vrstvách křížem přes sebe) nebo použít vámi zmíněnou foukanou izolaci (zde je nutné dbát na rovnoměrné rozvrstvení izolace). Je též vhodné zkontrolovat funkčnost větracích otvorů, tak aby případná vlhkost, která prostoupí konstrukcí do „půdního“ prostoru mohla být odvedena do exteriéru a neakumulovala se pod střešním pláštěm. Co se týče tloušťky tepelné izolace, ideální by byl návrh izolace na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle platné normy. Záleží na konkrétní skladbě vaší konstrukce, ale tloušťka zateplení se bude pravděpodobně pohybovat okolo 30 cm.

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku