Sdílet
 

Zeď s tvrdostí Diamantu

Datum vydání: 25.01.2011 | autor:

O deskách Diamant jsme na stránkách Knaufstylu psali již několikrát z hlediska jejich specifických vlastností. Je účelné shrnout dosavadní zkušenosti, uvést nové poznatky a možná se na suchou výstavbu s deskami diamant podívat především z hlediska uživatelských výhod. Je třeba podotknout hned v úvodu, že desky Dia mant dělají radost svými prodejními čísly naší firmě, ale neméně spokojení jsou ze zpětných ohlasů i jejich uživatelé v nejširším slova smyslu, tj. koneční uživatelé, projektanti, zpracovatelé i investoři.

Foto: Knauf Praha Foto: Knauf Praha
Foto: Knauf Praha
Diamantové desky vlastně zavádějí v suché výstavbě nový standard. Oproti běžným sádrokartonovým deskám mají daleko tvrdší povrch, a tudíž jsou daleko méně náchylné k  povrchovému poškození. Tvrdost, ale i pevnost diamantové desky, respektive stěn Diamant (měřeno pevností v tlaku – 10 Mpa), je téměř trojnásobně vyšší, než je tomu například u pórobetonové stěny srovnatelné tloušťky. Tvrdost desek Diamant podle Brinella je okolo 30, což je hodnota srovnatelná s běžnými zdicími materiály, resp. omítkami, a zcela vybočující z kvalit běžné suché výstavby.

Druhou obavou z pohledu užívání příček Knauf bývá únosnost hmoždinek pro případné zavěšení například kuchyňských linek. Každý, kdo takto uvažuje, by si opět měl vzít dutinovou cihlu a zkusit si do ní navrtat hmoždinku. Hodnoty zatížení udávané pro únosnosti těch nejlepších hmoždinek (vyjma chemických) jsou pro svisle dutinové cihly pouhých 17 kg na hmoždinku. Ve světle této zkušenosti jsou hmoždinky upevněné do desek Diamant nejenom giganticky únosné (35 a 55 kg na jednou hmoždinku), ale také velmi snadno a rychle aplikovatelné. Snad již mohu prozradit, že příchodem nové hmoždinky Hardtmudt naší firmy, se stane upevnění zavěšených předmětů ještě lehčí a zvládne ho doslova každé malé dítě.

Dalším uživatelsky důležitým tématem je akustický komfort neboli schopnost stěn Diamant izolovat od hluku. A opět je třeba zopakovat, že stoletá historie plná cihel v našich zeměpisných šířkách nám trochu zastírá skutečnost, že plná cihla je jednak v běžné výstavbě kvůli rychlosti, hmotnosti a tepelným nárokům spíše raritou, a jednak to, že stěny Diamant, ale dokonce i stěny s běžným sádrokartonem, plnou cihlu z hlediska jejích akustických vlastností dávno překonaly. Lepší představu nám v tomto případě ukazují čísla vážené vzduchové neprůzvučnosti. Zatímco stěna tloušťky 150 mm z plných cihel, popřípadě z betonu, má vzduchovou neprůzvučnost cca 50 dB a stěna z dutinových cihel cca 45 dB, stěny Diamant dosahují hodnoty přes 60 dB, a to při výrazně nižší hmotnosti (5x méně než plná cihla, resp. 3x méně než dutinová cihla).
Obr: Knauf Praha Obr: Knauf Praha
Obr: Knauf Praha
To však není všechno. Většina příček v bytových domech, pokud nejsou sestaveny ze sádrokartonu, je postavena z dutinových cihel a ty nabízejí hodnoty vzduchové neprůzvučnosti okolo 45 dB při stejné tloušťce. Snaha vyhovět představě masivní zděné stěny nutí investory, ale nakonec i drobné stavebníky, buď na zvukovou izolaci rezignovat, nebo stavět zbytečně tlusté zdvojené stěny o šířkách okolo 300 mm, nebo stěny vylévat z betonu, který sice akusticky vyhoví, ale vrací nás tak trochu do doby paneláků, aniž si to často uvědomíme.

Odolnost proti průrazu je další často citované téma. V tomto případě samotná deska Diamant nevystačí, ale je třeba na příčce kombinovat desky Diamant s vloženým ocelovým plechem tl. 0,6 mm, což vedle bezpečnosti (třída BT 3) nabízí i zlepšení již tak vynikajících akustických vlastností. A nechť si každý na vlastní kůži vyzkouší udělat do takové příčky otvor, jímž je schopný někdo prolézt, natož něco ukrást. Pro srovnání je rovněž třeba postavit příčku 30 cm z dutinových cihel nebo pórobetonu a porovnat ji se stěnou Diamant z hlediska možného vniknutí. Opět dojdeme k závěru, že reálné vlastnosti zděných stěn a stěn Diamant jsou více než srovnatelné.

Unikátní jsou vlastnosti desek Diamant při rekonstrukcích. Při malé hmotnosti, rychlosti a jednoduchosti výstavby nabízejí uvedené vynikající akustické i požární vlastnosti, ale neméně užitečné jsou i při vylepšování vlastností nevyhovujících stávajících stěn. Kombinace na desku relativně vysoké hmotnosti 12,5 kg a ohybové měkkosti, a tím i nízké frekvence vlastních kmitů, přináší i velmi dobrou funkčnost v nízkých frekvencích do 1000 Hz, což jsou frekvence typické například pro lidskou řeč.
Obr: Knauf Praha Obr: Knauf Praha
Obr: Knauf Praha
Foto: Knauf Praha Foto: Knauf Praha
Foto: Knauf Praha
Další oblastí konvenční výstavby, kde se desky skvěle uplatňují díky výše popsaným vlastnostem, je akustika dřevěných či jiných lehkých keramických stropů. Snaha získat u těchto stropů solidní hodnoty kročejového hluku (tj. abyste neslyšeli každou upadnutou tužku dětí sousedů či dětí o patro výše), vede ke snahám dodatečně zatěžovat stropy balastním zatížením (masivní násyp, vložené betonové dlaždice apod.), což se pochopitelně nepotkává s dimenzovanou únosností těchto stropů. Zásada u lehkých stropů je, že hmotnost musí přijít tam, kam patří. A to je do oblasti podhledu, a nikoli na záklop.

I mírné zvýšení hmotnosti podhledu deskami Diamant (ve srovnání s betonovými dlaždicemi), při zachování ohybové měkkosti, přinese nečekaně kvalitní výsledky. Vše pochopitelně doplněno suchou či litou plovoucí podlahou. Velké oblibě se desky Diamant těší při rekonstrukci šachet výtahů panelových domů. Zde se naplno uplatní jejích robustní skladba odolávající mechanickému poškození v kombinaci s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Přitom se snadno zpracovávají a nabídnou velmi hladký povrch. Abychom byli úplní, musíme se zmínit, že desky Diamant s úspěchem využívají při svých rekonstrukcích či stavbách rovněž školy, nemocnice, budovy veřejné stavby apod. Již skoro samozřejmostí je jejich využití u dřevostaveb, kde těží ze své zpevňující schopnosti stěn při vysoké objemové stálosti a hladkosti výsledného povrchu včetně neznatelných spár.

Závěrem dodejme, že konstrukce Diamant přinesly do našeho oboru podobnou revoluci jako před několika lety cementové desky Aquapanel. Eliminovaly, ať již domnělé či skutečné, nedostatky konstrukcí suché výstavby, zachovaly nebo posílily jejich přednosti a propůjčily jim kvalitu srovnatelnou s tím, co zákazník od takových konstrukcí bez nutnosti kompromisů očekává.

Nová montážní příručka pro suchou výstavbu

Po dlouhých deseti letech jsme vydali zbrusu novou Montážní příručku pro systémy suché výstavby. Sdružuje a nahrazuje v minulosti populární příručky Sádrokartonové desky a Suché podlahy. Je určena všem, kteří sádrokarton montují či jeho montáž kontrolují a chtějí mít základní informace ihned po ruce. Tomu je přizpůsoben formát A5, který se každému snadno vejde do kapsy, a křídový papír, vykazující značnou odolnost proti poškození. V příručce naleznete základní materiálové informace (typy desek, profilů, šroubů apod.), průřez nejběžněji používaných systémů suché výstavby a jejich parametrů a hlavně zásady jejich montáže. Vše je doplněno bohatou fotografickou dokumentací zaměřenou na praktickou stránku provádění konstrukcí.

V příručce najdete i nové materiály, jako jsou podlahové desky Brio, desky Aquapanel, Fireboard, Safeboard či Diamant. Podle prvních ohlasů je již nyní zřejmé, že nová příručka nejenom naváže, ale snadno překoná popularitu té původní.

Autor: Miroslav Nyč
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zeď s tvrdostí Diamantu"

Buďte první a napište komentář k  "Zeď s tvrdostí Diamantu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE