Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při výstavbě rodinného domu je volba zdícího materiálu. Typ zdiva a jeho tloušťka totiž zásadním způsobem ovlivňují energetickou náročnost domu. Stavebníci, kteří staví z POROTHERMU nebo z klasických cihel, nyní mohou díky pomůcce od společnosti Wienerberger zjistit, na jaké výdaje se připravit a zda má smysl zateplovat. POROmetr jim na základě informace o velikosti vnější stěny domu pomůže vypočítat, kolik tepla 'uteče' zdmi a jaká částka se stěnami ´protopí´.

Zjištění energetické náročnosti domu je díky POROmetru velmi jednoduché. Pro vlastní výpočet stačí znát pouze velikost plochy vnější stěny domu, a to bez plochy oken a dveří. Tuto informaci lze získat od projektanta nebo vypočítat podle plánů. Vzhledem k tomu, že ´menu´ na POROmetru nabízí přehled hodnot všech cihel POROTHERM, které jsou vhodné pro výstavbu vnějšího zdiva, lze jednoduše získat i celkové srovnání energetické náročnosti domů postavených z různých druhů cihel POROTHERM.
´Lidé jsou překvapeni, když zjistí, že tepelné ztráty nejsou v případě zdiva POROTHERM nijak významné,´ říká ing. Roman Busta ze společnosti Wienerberger. 'Informace z POROmetru naprosto jasně ukazuje, že od určitých hodnot tepelného odporu jsou úspory, které lze získat dodatečným zateplením, naprosto minimální. Všechny cihly POROTHERM, které jsou určené pro vnější obvodové zdivo, disponují už samy o sobě takovými hodnotami, že je zbytečné je dodatečně zateplovat.'
Samotný výpočet energetické náročnosti domu je velmi snadný. V pravém horním políčku POROmetru stačí zadat velikost plochy vnějších stěn. Z dat, která se zobrazí v ostatních okénkách, lze ihned dostat přehled o nárocích na roční energetickou spotřebu domu. Horní údaj přitom udává potřebu tepla na vytápění, která pokrývá ztráty za únik tepla zdivem, dolní údaj tuto hodnotu přepočítává ´do peněz´ při využití klasického plynového kotle.
POROmetr můžete získat na centrále společnosti Wienerberger či u obchodních zástupců firmy. Jeho elektronická verze je k dispozici na www.porometr.cz.
´V případě domu s plochou 120 m2 například zjistíte, že při použití cihel POROTHERM 40 P+D se zdmi ročně protopí 5 262 korun,´ uvádí Petr Veleba z Wienerbergeru. ´Pokud se na stavbě využijí cihly s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi – POROTHERM Si v tloušťce 44 cm, stěnou za rok uteče pouze 4 074 Kč.´

POROmetr tak nabízí stavebníkům jednoduchou metodu, jak si mohou porovnáním možných variant stěny rychle vyhledat informace o výdajích za teplo, které stěnou ´unikne´. Díky tomu jim poskytuje možnost rychle získat představu o tom, kolik chtějí do zdiva investovat a zda pro ně bude případné zateplení skutečným přínosem.
POROmetr můžete získat na centrále společnosti Wienerberger či u obchodních zástupců firmy. Jeho elektronická verze je k dispozici na www.porometr.cz.