Od 1. 7. 2007 komunikuje Jihočeská plynárenská, a.s. (JČP) se svými zákazníky pod značkou E.ON. Tato změna souvisí se snahou neustále zlepšovat služby pro zákazníky. Jako první energetická společnost v České republice Vám E.ON nyní přináší možnost získávat zemní plyn i elektrickou energii od jednoho dodavatele, čímž zvyšuje Vaše pohodlí a komfort související s využíváním energie pro Vaši domácnost, firmu či instituci.
Zajímají-li Vás podrobnosti, přečtěte si níže uvedené odpovědi na nejčastěji kladené otázky, nebo volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333.

Co musím jako zákazník v souvislosti se změnou JČP na E.ON udělat, abych mohl i nadále odebírat zemní plyn?
Vaše stávající smlouvy na dodávku zemního plynu, uzavřené se společností Jihočeská plynárenská, a.s., zůstávají nadále v platnosti, není tedy třeba uzavírat smlouvu novou. Rovněž způsob úhrady záloh a faktur včetně čísel bankovních spojení se nemění a přecházejí automaticky na energetickou společnost E.ON. Z tohoto důvodu tedy není třeba činit z Vaší strany žádné administrativní kroky.

Jakým způsobem byli či budou zákazníci o změně JČP na E.ON informováni?
Všem zákazníkům společnosti Jihočeská plynárenská bude začátkem měsíce července 2007 zaslán osobní dopis, informující o této změně a všech nezbytných souvislostech. Informace budou také zveřejněny na internetových stránkách a v regionálním tisku. O změně bude zákazník informován také při zavolání na zákaznickou linku.

Jaké hlavní výhody pro mě jako pro zákazníka přinese společná dodávka elektřiny a zemního plynu od E.ON?
Jsme první energetickou společností v České republice, která Vám přináší možnost získávat zemní plyn i elektrickou energii od jednoho dodavatele. Tím zvyšujeme Vaše pohodlí a komfort, související s využíváním energie pro Vaši domácnost/firmu či instituci. Největší výhodu ocení zejména ti zákazníci, kteří ve své domácnosti/firmě či instituci využívají jak elektřinu, tak i zemní plyn, protože budou vše co se energie týče řešit pouze s jedním dodavatelem, s jedním specializovaným partnerem.

Kde mohu po změně JČP na E.ON řešit vše co souvisí s odběrem zemního plynu? (např.: informace o vyúčtování, reklamace, změny ve smlouvě, požadavek na připojení, atp.)
V souvislosti se změnou JČP na E.ON se pro Vás energetická společnost E.ON stává partnerem, se kterým můžete nyní řešit nejen záležitosti týkající se zemního plynu, ale současně i záležitosti týkající se elektřiny.

Nejdůležitější kontakty pro Vaši komunikaci s energetickou společností E.ON:
  • E.ON Zákaznická linka: tel. 840 111 333
  • E.ON Poruchová služba – elektřina: tel. 800 22 55 77 (bezplatná linka, nepřetržitý provoz)
  • E.ON Poruchová služba – plyn: tel. 1239 (nepřetržitý provoz)
  • Internetové stránky www.eon.cz , e-mailová adresa info@eon.cz
  • Korespondenční adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Lannova 16, 370 49 České Budějovice
  • E.ON Obchodní kanceláře (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor)
Mění se v souvislosti se změnou JČP na E.ON smlouva na odběr zemního plynu? Budu muset uzavřít novou smlouvu?
Vaše stávající smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu zůstává i nadále v platnosti. Z Vaší strany proto není třeba činit žádné administrativní kroky v souvislosti se změnou JČP na E.ON.

Změní se či změnila se nějakým způsobem cena za odběr zemního plynu v souvislosti se změnou JČP na E.ON? Kde mohu najít informace o cenách zemního plynu?
Se změnou JČP na E.ON nedošlo k 1. 7. 2006 pro zákazníky JČP odebírající zemní plyn k žádné změně cen.
Ceny zemního plynu jsou k dispozici na internetových stránkách energetické společnosti E.ON www.eon.cz, E.ON Zákaznické lince a na všech obchodních kancelářích E.ON.
Změnila se či změní se nějakým způsobem nabídka produktů a služeb zemního plynu se změnou JČP na E.ON?
Nabídka veškerých služeb a produktů JČP přechází automaticky na E.ON. Veškeré produkty a služby je tedy možné i nadále dle platných podmínek využívat.

Je možné po  změně JČP na E.ON uzavřít jednu jedinou smlouvu na společnou dodávku elektřiny a zemního plynu?
V okamžiku změny JČP na E.ON není možné uzavřít jednu společnou smlouvu na odběr elektřiny a zemního plynu od E.ON. Do budoucna se s touto možností počítá, termín jejího zavedení dosud nebyl stanoven.

Změnila se v souvislosti se změnou JČP na E.ON čísla účtů pro zasílání záloh, přeplatků či nedoplatků vyúčtování, způsob úhrady nebo výše záloh za odběr zemního plynu?
Změnou JČP na E.ON nedošlo k žádné změně v rámci vzájemného platebního styku se zákazníky v souvislosti s odběrem zemního plynu. Tedy dál zůstávají v platnosti zákazníkem sjednané způsoby úhrady, výše a termíny záloh, čísla bankovních účtů apod.

Provádí či prováděl se k datu změny JČP na E.ON samoodečet plynoměru? Provádí či bude odečet provádět dodavatel?
Protože nedochází při přechodu JČP na E.ON k žádným změnám v oblasti smluvního nastavení a cen zemního plynu, není důvod k provádění odečtů plynoměrů. Proto společnost E.ON či JČP neprovádí odečty plynoměrů, ani nepřebírá samoodečty.

Pokud budu odebírat po změně JČP na E.ON od E.ON současně elektřinu i zemní plyn
- budu dostávat jednu společnou fakturu za odběr elektřiny a zemního plynu?
- bude možné platit vždy jednou platbou současně zálohu na elektřinu i zemní plyn?

Z naší strany není v současné době technicky možné zasílat zákazníkům jednu společnou fakturu za odběr elektřiny a zemního plynu, či platit pravidelné zálohy za obě energie současně jednou platbou. Do budoucna se nicméně s touto možností počítá. Termín jejího zavedení dosud nebyl stanoven.

Jaké výhody přináší převzetí JČP společnosti E.ON, proč tento krok společnost E.ON učinila?
Energetický koncern E.ON se ve svém podnikání zaměřuje výhradně na poskytování služeb v oblasti elektřiny a plynu. Převzetím Jihočeské plynárenské, a.s. naplňujeme tuto strategii koncernu E.ON důsledně i v České republice. Nové uspořádání vlastnických podílů na trhu s plynem se stalo jasnější a průhlednější a vede v neposlední řadě k posilování konkurence na trhu. Integrací JČP do energetické skupiny E.ON získáme možnost nabízet naším zákazníkům elektřinu a plyn z jedné ruky včetně souvisejících služeb. Jsme přesvědčeni, že tuto nabídku zákazníci ocení.

Přejde JČP pod společnost E.ON se všemi svými odděleními, nebo dojde k její restrukturalizaci? Budou propouštěni její zaměstnanci?
JČP se stane integrovanou součástí energetické společnosti E.ON, to znamená, že pracovníci JČP z oddělení existujících v obou společnostech budou přiřazeni do odpovídajících oddělení společností energetické skupiny E.ON. Hromadné propouštění neplánujeme, každý zaměstnanec obdrží nabídku na příslušnou pracovní pozici v rámci energetické skupiny E.ON, tzn. ke snížení počtu pracovníků dojde přirozenou cestou (odchody do důchodu, přirozená fluktuace).

Kde bude JČP sídlit?
O sídle JČP po její restrukturalizaci již nemůžeme hovořit. Jednotliví zaměstnanci přejdou do odpovídajících oddělení společností energetické skupiny E.ON. Sídlo společnosti E.ON je v současné době v ulici Lannova 16, 370 49 České Budějovice. Z hlediska obsluhy zákazníků budou moci zákazníci nadále využívat služby zákaznické linky 840 111 333, webových stránek společnosti www.eon.cz , vyřídit své záležitosti prostřednictvím e-mailu info@eon.cz , či se obrátit na kontaktní místo v Jeronýmově ulici v Českých Budějovicích.