Sdílet
 

Znáte nové cihelné bloky pro obvodové zdivo?

Cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu.

Datum vydání: 30.09.2005 | autor:
Je třeba si uvědomit, že cihla v posledních letech prodělala mnoho změn, neboť výrobci cihel museli reagovat na široký sortiment na trhu nabízených nových materiálů, technologií, měnících se norem a předpisů i v souvislosti se vstupem do EU.
Vznikají nové cihlářské výrobky, které splňují požadavky trhu a příslušných norem a zároveň si zachovávají své charakteristické a neocenitelné vlastnosti. Pojďme si je představit…
Společnost HELUZ stále zdokonaluje výrobky a doplňuje komplexnost svého výrobního sortimentu v závislosti na požadavcích trhu. Výrobní sortiment zahrnuje širokou škálu prvků pro svislé i vodorovné konstrukce včetně různých doplňků.

Základními reprezentanty výrobků pro obvodové zdivo jsou cihelné tepelně izolační bloky s označením SUPE®THERM P+D a jako novinka též cihelné bloky SUPE®THERM STI se zvýšeným tepelným odporem. Jedná se o zazubené cihelné bloky tzn., že se maltuje pouze vodorovná ložná spára a svislá spára je tvořena díky tvarovaným stěnám (systém pero + drážka) bez použití malty.
Tím je dosaženo jednoduchého a rychlého zdění s nízkou spotřebou malty.

Dnes již klasický sortiment tvoří cihelné bloky SUPE®THERM P+D, jež jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny, u kterých požadujeme dobré tepelně izolační vlastnosti a vysoké pevnosti. Vyrábí se v šířkách 365; 380; 400; 440 a 490 mm, pevnost těchto tvarovek je P8; P10 a P15 MPa.

SUPERTHERM STI – cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi v ČR

Novinkou a velkým výrobním hitem společnosti HELUZ jsou cihelné bloky SUPE®THERM STI, jež byly navrženy z důvodu neustále se zvyšujících nároků na tepelný odpor budov.
Jedná se o cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu. Díky těmto vlastnostem přináší SUPE®THERM STI stavebníkům velmi významnou úsporu nákladů na vytápění.

Tyto cihelné bloky byly poprvé představeny na veletrhu FOR ARCH v Praze v roce 2003, kde získaly ocenění za cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi.
Cihly SUPE®THERM STI jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny s nejvyššími nároky na tepelně izolační vlastnosti a všechny bloky o tloušťce 300; 365; 380; 400; 440; 490 mm splňují tepelné požadavky platných norem bez dodatečného zateplování. Vyrábí se v pevnostech P6 a P8 MPa a liší se od cihel kvality P+D o 4-5 kg nižší hmotností, což je dáno rozdílnou objemovou hmotností (u STI se pohybuje v rozmezí 600-650 kg/m3, u P+D 700-800 kg/m3).
Dalším rozdílem je větší počet řad děrování cihelných bloků STI.

Cihelné bloky SUPE®THERM STI splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W/m2K stanovené revidovanou tepelnou normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Většina bloků splňuje i doporučené hodnoty normy UN = 0,25 W/m2K. Společnost HELUZ jako jediná vyrábí cihelné bloky pro šířku zdiva 49 cm a díky tomu lze představit blok SUPE®THERM 49 STI s vůbec nejvyšším tepelným odporem, který je dosažen u jednovrstvého cihelného zdiva. Celkový součinitel prostupu tepla zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM 49 STI s tepelně izolační maltou a omítkou je UN = 0,19 W/m2K (tepelný odpor R = 5,06 m2K/W).

SUPE®THERM 40 STI je zase nejekonomičtější cihelný blok z hlediska užitných vlastností a ceny, který s tepelně izolační maltou vykazuje hodnotu tepelného odporu R = 3,95 m2K/W, což překračuje doporučenou hodnotu dle normy (R = 3,83 m2K/W).

Úplnou novinkou na trhu je cihelný blok SUPE®THERM 30 STI určený pro nejtenčí obvodové zdivo, které splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W/m2K. Výrobce doporučuje používat při zdění obvodového zdiva tepelně izolační maltu, neboť u cihel v kvalitě P+D se zvýší tepelný odpor stěny cca o 20%, u cihel STI až o 24%  oproti použití klasické vápenocementové malty. Návratnost vyšších nákladů při použití tepelně izolační malty je při současných cenách za vytápění 4-6 let.
Pro zachování mimořádných tepelně izolačních parametrů zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM STI, byla dořešena i nejkritičtější místa stěn, tj. vazby rohů, ostění oken a dveří, zkonstruováním doplňků – krajových (K), polovičních krajových (K-1/2) a rohových cihel (R).

Prvky sortimentu HELUZ vycházejí z jednotného modulového systému 250 mm. K dosažení jiné konstrukční výšky, než je násobek 250 mm, slouží doplňkové cihly nízké (N). S využitím cihel krajových a cihel polovičních krajových pro ostění okenních a dveřních otvorů se do zapuštěné kapsy v cihlách vloží tepelný izolant, který plynule navazuje na tepelnou izolaci překladu. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Výše uvedené cihelné bloky jsou posledním stupněm vývoje cihlářských výrobků. Stále se však jedná o staletími prověřený přírodní materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje klima v interiéru objektu. Cílem společnosti HELUZ je uspokojovat potřeby stavebníků a na trh dodávat komplexní a kvalitní cihelný systém, z něhož lze postavit dům pro spokojený život.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vyrábí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu a je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Záměrem společnosti je dodávat na trh kvalitní výrobky, jejichž parametry jsou srovnatelné a v mnohých případech i předčí konkurenční zboží.

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
Dolní Bukovsko 295, PSČ 373 65
tel.: 385 793 011
fax: 385 726 145
e-mail: prodej@heluz.cz
www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?

  Bez zateplení a s cihlami HELUZ. I tak se dá postavit dům. A co víc – vnější zateplení obálky domu se časem ukázalo jako nesmysl, byť je stále ještě novodobou „ekomantrou“ číslo 1!

 • Zateplovat nebo nezateplovat?Zateplovat nebo nezateplovat?

  Normální je nezateplovat! Tedy pokud chcete bydlet zdravě a přitom úsporně a komfortně. Řešením jsou jednovrstvé stavební konstrukce ze zateplených cihle. Tedy vlastně zateplovat, ale jinak!

 • Závady na stavbách a způsoby, jak jim předejítZávady na stavbách a způsoby, jak jim předejít

  Některé závady a nedodělky lze odstranit při předání hotového díla. Jiné, a často mnohem závažnější, se však projeví až během záruční lhůty nebo dokonce až po ní. Náprava pak bývá složitá a finančně nákladná.

Diskuze na téma "Znáte nové cihelné bloky pro obvodové zdivo?"

Buďte první a napište komentář k  "Znáte nové cihelné bloky pro obvodové zdivo?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE