Znáte přednosti balkonu MAX? Závěsný obloukový balkon MAX je dalším výrobkem z řady nově vyvinutých závěsných balkonů a představuje uplatnění nejnovějších zkušeností, nových materiálů a moderních inovačních trendů společnosti Ocelové konstrukce s.r.o. Č. Budějovice, která se již řadu let zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí, zámečnických výrobků a technologií zejména pro stavebnictví.

Balkon je konstruován pro bezúdržbové užívání omezující se na běžný úklid.
Závěsný ocelový balkon MAX je oproti dřívějším typům závěsných balkonů, mimořádně prostorný, jeho užitná plocha je větší, působí příjemně a vhodně doplňuje vnitřní obytný prostor.
Rámová konstrukce je zavěšena na prodloužených okách, čímž je umožněno zateplení budov, na kterých jsou balkony zavěšeny. V případech pozdějšího zateplování je podélně vkládán pozinkovaný úhelník, který je dotěsněn k původnímu plášti budovy.

Celý nosný ocelový rám je pozinkovaný a vyniká tak svou životností. Konstrukce rámu umožňuje i věšení prádla. V bocích balkonu MAX jsou umístěna táhla určená k instalaci kroužků pro zavěšení prádelních šňůr. Ty je jinak možné shrnout k vnějšímu okraji balkonu a užívat tak uvolněnou plochu.

Obvodový plášť je standartně tvořen barevnými laminovanými profilovými plechy, s mnohovrstvou úpravou v celé škále barev systému RAL. Dodává se podle přání zákazníka, takže je možné architektonicky přijatelné doladění barvy balkonu k nové barvě fasády.

Pro útlum vibrací za větru a zabránění tvorby elektrostatického článku je plášť přinýtován k rámu přes pryžové podložky. Ty zároveň tvoří mezeru mezi nosným rámem opláštění, plechy pláště a umožňují tak lepší odtékání deštových vod z meziprostoru.
Nejvýznamnější změnou konstrukce je provedení podlahy. Na nosném rámu je bez použití jediného nýtu či šroubu vložen pochůzný slzičkový hliníkový plech, který brání uklouznutí a zvyšuje bezpečnost pohybu osob i na mokré podlaze. Vložený slzičkový plech je významným inovačním prvkem, esteticky velmi dobře působícím, zaručujícím praktickou dlouholetou bezúdržbovost podlahy a vysokou životnost celého balkonu MAX.

Spodní část podhledu konstrukce je opět celoplošně zakryta, tentokrát hladkým laminovým plechem, který umožňuje dosažení čistého tvarového detailu na fasádě domu.
Předností závěsného balkonu MAX je i ten fakt, že se oproti vyneseným krakorcům nevytvářejí tzv. tepelné mosty, jejichž vlivem dochází ve studených obvodových stěnách k rosnému bodu a tvorbě vnitřních plísní.
Volba hliníkového slzičkového plechu, který je připevněn na nosné konstrukci, má za následek i větší kročejový útlum při pohybu osob na balkoně MAX.

Použití hliníkového mateiálu má příznivý vliv i na snížení hmotnosti celého balkonu. S jeho 130 kg je tedy MAX ze všech používaných balkonů nejlehčí, i když patří k nejprostornějším a esteticky nejzajímavějším.

Za zmínku stojí i originální vyřešení chrliče pro odvod srážkových vod, který svým zajímavým tvarem umožňuje bezproblémové odvedení těchto vod mimo vnější obrys balkonů bez nepříjemných akustických vlivů.
Ocelové konstrukce s.r.o. Poslat poptávku