Znáte významy pojmu “zelené střechy?” Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Ekologická i ekonomická úspora je poprávu nejzvučnějším argumentem 21. století a proměňuje veškerá odvětví lidské činnosti a pohlížení na svět. Aktuální téma v posledních letech reformuje stavební scénu. Chování dodavatelů všech stavebních prvků v ČR jde s trendy a s tím I vzrůst počtu subjektů využívající přírodních zdrojů energie. Světlo jako nedílná součást staveb a určující znak komfortu bydlení řeší systém světlovodů Solatube®. Dovádíme jimi do interiérů silný zdroj přirozeného světla šířený stropním difuserem po celý rok, snižujeme náklady na elektřinu (residentních, komerčních provozů) a spoluutváříme designové trendy v interieru. 

Pro zákazníka je však rozhodující poměr světelný výkon/cena/kvalita a plusové body pro energetickou kartu objektu a jeho výdaje. Nové odvětví expanduje přílivem firem, které se (jak tomu po čase vždy bývá) rozmělňují v náručí zákazníka a praxe, kde chce uspět. Každý světlovod funguje, avšak jejich proporce technických a výkonových kvalit se diametrálně liší. 
Revolučním vynálezem Solatube® před 23 lety (a jeho vývojem nyní) řešíme klíčové vlastnosti určující jak výkonnost světla, tak souhru s nízkoenergetickými trendy.

Tepelně izolační vlastnosti světlovodů Solatube®

Pro dosáhnutí co nejlepších tepelně izolačních vlastností světlovodů vývoj a praxe ukázaly, že nepostačuje vyřešit interiérový difuser jako dvouvrstvý, případně třívrstvý. 
Nosným materiálem světlovodu je hliník, který je výborný tepelný vodič a vede teplo ze střechy až do interiéru a naopak. Vývojem se ukázalo, že řešením pro snížení enegetických ztrát trubice není její odizolování, ale tzv. "cool tube hliník" - technologicky upravený hliník s polymerovou odrazivou vrstvou, který zabezpečuje přenos tepla a chladu ven z trubice a ne naopak. Tento efekt zabezpečuje minimalizaci tepených ztrát a zabraňuje vzniku rosného bodu na samotné trubici.

Stropní difuser s tepelnou vložkou, kopule a cool tube hliník standartní sestavy Solatube® umožní dnes dosažení skvělých hodnot U = 1,3 W/m2K. Navíc při užití vnitřních tepelně izolačních vložek osazovaných mezi tubami můžeme rozdělit tubus na několik tepelných úseků a tak dosáhnout i hodnot U = 0,6 W/m2K (avšak za cenu snížené výkonnosti). 
Poslední dobou atraktivní "zelené domy" se zatravněnou střechou, či pouze běžné ploché střechy železo betonové konstrukce řešíme vlastní metodou osazení, kdy tubusy uložíme do předem připravených stavebních prostupů tzv. "plastových chrániček". Osazení plastové roury daného průměru skrz celou skladbu težké střešní konstrukce je ideální. Namísto osazení pouze do vytvořeného prostupu či vyzděného kaslíku je tato varianta mnohem jednodušší a rychlejší. Zároven plně chrání světlovod ve střešní konstrukci proti poškození a svým přesahem nad střešní plášť také před zapadáním sněhem. Malý prostup a kvalitní odizolování v místech vzniku tepelného mostu tak představuje skvělé řešení jak pro světlovod, tak střechu samotnou. 
  • pro Solatube® 160 DS - 250 mm plastová roura průměru 300 mm 
  • pro Solatube® 290 DS - 350 mm plastová roura průměru 400 mm 
  • pro Solatube® 330, 750 DS - 530 mm plastová roura průměru 600 mm (u tohoto průměru musí být brán v úvahu přechodový kus na rastr 600 x 600 mm) 
WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku