Ing. Aleš Čech - Geodetické práce

Geodezie, geodeti

Chládkova 10, Brno, 616 00

GEOPEN, s.r.o.

Kompletní geodetické práce v investiční výstavbě. Geodetické služby pro katastr nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování pozemků i hranic.

Husovická 9, Brno, 614 00

Ing. Marcel Sedláček

Tvoříme geometrické plány, vytyčujeme hranice, vyhotovujeme tématické mapy

Drobného 26a, Brno, 602 00

Geodetická kancelář Ing. Pavel Grée Brno

Provádíme zeměměřičské práce od geometrických plánů až po složité geodeticko-inženýrské činnosti ve výstavbě.Geometrické plány, účelové mapy, vytyčení stávajících nebo nových hranic pozemku, vytyčení staveb.

Dusíkova 37, Brno, 638 00

Blom Czech Republic

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecký laserscanning, digitalizace územně plánovací dokumentace, letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů - městského mobiliáře, zeleně, městského osvětlení. Dokumentace inženýrských sítí, skenování a vektorizace mapových podkladů.

Olomoucká 1158/164a, Brno, 627 00, (1. patro)

GEOTOP ROSA s.r.o.

Geodetické práce, termovize, radon.

Libušino údolí 215/122, Brno, 623 00

Jan Weber Centrum, s.r.o.

vytyčení stavby dokumentace skutečného provedení účelová mapa inženýrská geodezie

Loosova 356/13, Brno, 638 00

Ing. Leoš Brkl

Vyhotovení geometrických plánů (dělení pozemků, zaměření staveb pro katastr nemovitostí, věcná břemena, ...), vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, zaměření skutečného provedení, zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt stavby a další geodetické práce.

Provazníkova, Brno, 613 00

TRIGEO - geodetická kancelář

Nabídka geodetických prací. Tvorba mapových podkladů. Pořizování a sběr dat pro GIS.

Klecandova 5, Brno, 613 00

Jana Seidlová

Geodetická a realitní činnost.

Krymská 372/9, Brno, 625 00