Ing. Martin Janda & RNDr. Stanislav Škoda

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní části celého rozsahu naší činnosti. Jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality. Radonový průzkum - stanovení indexu radonového rizika a doporučení, jak postupovat dál.

Luční 434, Křemže, 382 03

GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o.

Kompletní geologické práce pro stavby všeho druhu, zkoušky vodotěsnosti nádrží limnigrafickým zápisovým přístrojem.

Jiráskova 225, Strakonice, 386 01

RNDr. Petr Čížek – A až Zet

Hydrogeologie, studny, vrty a vrty pro tepelná čerpadla od odborného posouzení pozemku až před kolaudaci, včetně odborných posudků a přípravy žádostí o stavební povolení.

Rumburská 258/11, Praha, 190 00

Progeo

Projektování, vyhodnocování a provádění hydrologických a hydrogeologických prací, monitoring, matematické modelování v hydrogeologii, výpočty a hodnocení v oborech hydrogeologie, hydrologie, hydrauliky a vodního hospodářství.

Tiché Údolí 113, Roztoky, 252 63

Glaukos, s.r.o.

Geologický, hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum. Getechnika. Studny. Vrty pro tepelná čerpadla. Čistírny odpadních vod.

Palackého 357, Tábor, 390 01

V.H.S.H., s.r.o.

Heydukova 350, Strakonice I, 386 01

APK - Omniservis, spol. s r.o.

Činnost v geologii - vrtané studny, čistění studní. Ochrana podzemních vod.

Hornická 1631/25, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16

Miloslav Melichar

Skuherského 1327/25, České Budějovice 3, 370 01

Ing. František Rachač

Zahradní 366, Hrdějovice, 373 61