Ing. Martin Janda & RNDr. Stanislav Škoda

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní části celého rozsahu naší činnosti. Jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality. Radonový průzkum - stanovení indexu radonového rizika a doporučení, jak postupovat dál.

Luční 434, Křemže, 382 03

Ing. Stanislav Brudna

Provádění inženýrsko-geologických průzkumů v rámci zakládání staveb. Zajišťování radonového průzkumu.

Na Vypichu 275, Líně, 330 21

Geoconsult, s.r.o.

Provádění veškerých geodetických prací v katastru nemovitostí i investiční výstavbě. Vytyčení hranic pozemků, staveb, geometrické plány, zřizování bodů, určení souřadnic, polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, vyhotovení podkladů pro zápis do katastru nemovitostí.

Mníšecká 23, Řevnice, 252 30

Ing. Petr Kubíček

Nabídka geodetických prací.

Školská čtvrť 1280, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

AZ Aqua-Garden s.r.o.

Vrtané studny, hydrogeologický průzkum, vrty pro tepelná čerpadla, dodávky a osazení skruží, čerpadel, vodáren, návrhy a realizace zavlažovacích systémů, zahradních jezírek.

Mezi Mosty 1793, Pardubice, 530 03

Pavel Tripal

Zabýváme se všemi posudky, které potřebujete pro výstavbu jakékoliv stavby. Nabízíme Vám komplexní rozsah průzkumných hydrogeologických, inženýrskogeologických a pedologických prací. Provádíme vsakovací, čerpací a stoupací zkoušky, legalizaci vrtaných studní a pedologické průzkumy a mnoho dalšího.

Rudoleckého 921, Znojmo, 669 02

Geodrilling, s.r.o.

Hlavní činností firmy je geologický a hydrogeologický průzkum a geotechnika. Další obory, kterými se zabýváme: inženýrská geologie, hydrogeologie, geotechnika, geotechnický monitoring a další. Provádíme přebírky základové spáry, posouzení vsakování, zatěžovací zkoušky, Zajišťujeme veškeré vrtné práce a vrtání studní s komplexními službami.

Radlická 103, Praha, 150 00

Ing. Eliška Škařupová

Provádíme průzkumy pro budování vrtaných studní včetně vyhledání zdroje vody, vsakování srážkových vod a vod z ČOV. Zpracováváme odborné posudky, vyjádření, projektové dokumentace související s geologií a vodními stavbami (studny, čistírny odpadních vod, tepelná čerpadla). Zabýváme se inženýrskou geologií pro zakládání staveb. Navštivte náš web a dozvíte se více.

Razová 285, Razová, 792 01

GEODRILL s.r.o.

Orientujeme se na inženýrsko-geologický, geologický a hydrogeologický průzkum, vrtné a stavební práce, laboratorní zkoušky zemin. Provádíme monitoring skládek a rozbory vzorků vod. Specializujeme se i na pyrotechnický a archeologický průzkum staveb.

K Bukovinám 169/45, Brno, 635 00

GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o.

Kompletní geologické práce pro stavby všeho druhu, zkoušky vodotěsnosti nádrží limnigrafickým zápisovým přístrojem.

Jiráskova 225, Strakonice, 386 01