RNDr. Petr Čížek – A až Zet

Hydrogeologie, studny, vrty a vrty pro tepelná čerpadla od odborného posouzení pozemku až před kolaudaci, včetně odborných posudků a přípravy žádostí o stavební povolení.

Rumburská 258/11, Praha, 190 00

Libor Novotný, Geologie-odpady-životní prostředí

inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a posudky pro zakládání staveb a odběr podzemní vody, znečištění horninového prostředí. Vedlejší činností je speciální prodejna nadměrné obuvi.

Kmochova 3147/15, Ústí nad Labem, 400 11

Libor Novotný - Geologie, odpady, životní prostředí

Nabízíme služby v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Provádíme geologické průzkumy a posuzování vlivů na životní prostředí.

Masarykova 224/175, Ústí nad Labem, 400 01

RNDr. Beatrice Patzeltová Ph.D.

Hydrogeologické posudky, vsakování odpadních vod, studny - dokumentace pro vodoprávní řízení.

Brtníky 126, Staré Křečany, 407 60

Progeo

Projektování, vyhodnocování a provádění hydrologických a hydrogeologických prací, monitoring, matematické modelování v hydrogeologii, výpočty a hodnocení v oborech hydrogeologie, hydrologie, hydrauliky a vodního hospodářství.

Tiché Údolí 113, Roztoky, 252 63

Jan Mrzílek IZA-indikace zemských anomálií

Telestezická indikace poruch podloží a kumulace podzemních vod pro bezpečné zakládání staveb a optimální umístění studní.

Hrdinů 1157, Jirkov, 431 11

Zbyněk Florík

Hornická 2475/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 11

RNDr. Jiří Starý

Brožíkova 130/4, Ústí nad Labem-Klíše, 400 01

Stavební geologie - Geotechnika a.s.

Hrbovická 53, Ústí nad Labem, 400 01

Ochrana podzemních vod s.r.o.

Americká 26, Liberec 3, 460 10