Geoconsult, s.r.o.

Provádění veškerých geodetických prací v katastru nemovitostí i investiční výstavbě. Vytyčení hranic pozemků, staveb, geometrické plány, zřizování bodů, určení souřadnic, polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčení inženýrských sítí a budov, vyhotovení podkladů pro zápis do katastru nemovitostí.

Mníšecká 23, Řevnice, 252 30

GeoTest Brno a.s.

GEOLOGIE

Olšanská 54/3, Praha, 130 00

Geodyn, spol. s r.o.

Provádíme geologické průzkumy, znalecké posudky, seismické měření či stanovování tektonických poruch v lomech. Zajišťujeme trhací práce včetně zajištění povolení v lomech a na inženýrských stavbách. Měříme detonační rychlosti trhaviny při odstřelu.

Bajkonurská 736/4, Praha, 149 00

RNDr. Petr Čížek – A až Zet

Hydrogeologie, studny, vrty a vrty pro tepelná čerpadla od odborného posouzení pozemku až před kolaudaci, včetně odborných posudků a přípravy žádostí o stavební povolení.

Rumburská 258/11, Praha, 190 00

SVDV - Studny Vrty Dvořák

Vrtané studny průměr 165 - 254 mm, hlubinné vrty pro tepelná čerpadla do hloubky až 150 m , vsakovací vrty, projekty, HG posudky, čerpadla, zemní práce, provedeme práce na klíč.

Jednosměrná 368, Kamenice, 251 68

RNDr. Ivana Ringsmuthová

Provádím hydrogeologické posudky pro odběr vody ze studní i zasakování a zajišťuji dokumenty pro vodoprávní řízení. Vyřizuji stavební projekty vrtaných studní, pasporty.

Branická 1689/36, Praha, 147 00

Atelier T-plan, s.r.o.

Firma má dlouholeté zkušenosti v oblastech územního plánování, urbanismu a životního prostředí.. Též podílí na vytváření řady metodických, výzkumných a vzdělávacích programů.

Na Šachtě 9, Praha, 170 00

Progeo

Projektování, vyhodnocování a provádění hydrologických a hydrogeologických prací, monitoring, matematické modelování v hydrogeologii, výpočty a hodnocení v oborech hydrogeologie, hydrologie, hydrauliky a vodního hospodářství.

Tiché Údolí 113, Roztoky, 252 63

František Šmejkal

Naším oborem jsou vrtané studny. Zajistíme vše od vyhledání vodního zdroje, přes projektovou dokumentaci i hydrogeologický průzkum, až po samotnou realizaci. Vrtáme a dodáváme také tepelná čerpadla.

Pražská 146, Příbram II, 261 01

Mgr. Petr Dědeček - Georadon

Stanovení radonového indexu pozemku pro potřeby stavebního řízení - spolehlivost a profesionální přístup za nízkou cenu

Vestecká 1008, Stará Boleslav, 250 02