Ing. Libor Kopal

Profesionální zpracování znaleckých posudků o příčinách dopravních nehod vozidel, cyklistů, chodců. Pro státní orgány i jednotlivce. Podrobná analýza dopravní nehody z dodaných podkladů, získaných stop, znaleckých experimentů. Výstupem je písemný Technický posudek o příčinách a mechanismu dopravní nehody a počítačová simulace dopravní nehody v prostředí Virtual CRASH.

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01

Vyberte část obce