Sdílet
 

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou

„S deskami FKD N potřebujete o 20% menší tloušťku izolace k tomu, abyste dosáhli stejné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce jako u jiných materiálů. Fasádní minerální desky FKD N zvyšují efektivitu zateplení a současně snižují vstupní náklady na jeho provedení,“ říká Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation. „Například u zdiva z plynosilikátových tvárnic 250 mm stačí pro dosažení spodní doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy U=0,12 W/m2K použít zateplení 200 mm s FKD N. Standardní desky z minerální vlny nebo bílého fasádního polystyrenu musí být v tloušťce 240 mm,“ dodává.

Minerální izolace FKD N jsou určeny do vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS pro nové i rekonstruované budovy. Třída reakce na oheň je A1, tedy nehořlavé. Faktor difuzního odporu je 1, tedy vysoce prodyšné. Součinitel tepelné vodivosti LambdaD = 0,035 W/mK umožňuje použít v zateplení menší tloušťku izolace a tím snížit zatížení konstrukce vlastní vahou materiálu.
Silikátový nástřik
Silikátový nástřik minerálních desek aplikuje Knauf Insulation i na další fasádní izolace. Výrazně zlepšuje přilnavost lepícího tmelu k izolantu a snižuje jejich spotřebu. Desky se při práci také lépe řežou, díky nástřiku jsou méně prašné a bílá barva nástřiku umožňuje například značkování tužkou. Předchází také možnému zprahnutí stěrky při nedostatečném stínění fasády během provádění finální vrstvy.

Odkaz na stránky novinky »

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Bucharova 2641/14, Praha, 15800
http://www.knaufinsulation.cz
tel:
234 714 011
e-mail:
order.cz@knaufinsulation.com
www:
http://www.knaufinsulation.cz