Dobrý den,
babička žije sama v družstevním bytě, který splácí městskému úřadu. Po splacení bytu se stane vlastníkem bytu a utvoří s ostatními nájemci družstvo vlastníků.
O babičku, mojí matku pečujeme spolu s mojí dcerou a přispívám ji na splátky bytu. Babička chce mojí dceru přihlásit k trvalému pobytu.
Zajímalo by mě zda je toto nutné, abychom o byt nepřišli. Byt bude splacen za 5 let.
Děkuji
Hüttlová

Vážená paní Huttlová, družstevní byt nebo práva a povinnosti k družstevnímu bytu podléhají dědictví. Tzn. pokud je to skutečně družsteví byt budete ho dědit podle práva.

V případě, že se jedná ale o obecní byt, je třeba přihlásit Vás či vnučku k trvalému bydlení - se souhlasem obce, z důvodu např. starání se o současného obyvatele ( abičku). Poté by práva užívání bytu přešla do budoucna na ni.

RK Stejskal.cz s.r.o.