Dotaz: Zajímalo by mě, pokud si jeden z manželů vezme na sebe hypotéku, bez přistoupení druhého z manželů, jestli pořízená nemovitost díky této hypotéce může být jen jednoho z manželů, a to toho, který si na sebe vzal hypotéku? Děkuji za opdověď

Vážená paní Nováková, není mi dost dobře jasné, jak si mohl vzít manžel hypotéku bez Vašeho vědomí. Pokud tak učinil, je někde právní problém, protože vy, jako právoplatná manželka, jste povinna podepisovat zástavní smlouvy k pořizované nemovitosti.

V případě ovšem, že jste o tomto věděla a jste učastna zást. smluv, vztahují se na Vás jak aktiva, tak pasiva. Tzn. máte nárok jak na nemovitost, tak na příp. dluhy vzniklé neplacením hypotéky. Abyste se z tohoto vyvázala, museli byste mít s manželem notářský zápis o zúžení společného jmění manželů a tímto by veškeré pohledávky či výnosy z nemovitosti byly ve vlastnictví jednoho z Vás.

RK Stejskal.cz s.r.o.