Dobrý den. Bylo mi sděleno, že v záležitostech koupě nemov itosti do osobního vlastnictví za trvání manželství musí být souhlas obou manželů dle OZ .Prosím o sdělení dle jakého §. Našla jsem to jen u pozemkového fondu,kde nebude proveden zápis do katastru, když nebude předložen písemný souhlas druhého manžela. Děkuji

Informaci Vám někdo podal nesprávnou. Vy jako manželka můžete koupit nemovitost i bez manžela za trvání manželství jen na sebe.

Problém může ovšem nastat do budoucna v případě vlastnictví majetku a jeho nárokováním ze strany manžela. Pokus chcete, aby byla nemovitost pouze Vaše, je vhodné, aby se manžel stal vedlejším účastníkem smlouvy a uvedl, že koupě nemovitosti je výhradně z Vašich zdrojů a nebude si na ni dělat v budoucnu nároky. V opačném případě by se mohl dožadovat budoucího vyrovnání a to i přesto, že jste uvedena na listu vlastnictví jen vy.

RK Stejskal.cz s.r.o.