Dobrý den, mohu trhat jablka z větví sousedova stromu přesahujících na můj pozemek, nebo smím pouze sebrat jablka ze země spadlá? A mohu sousedovi vše naházet přes plot zpět včetně spadaného listí a větví?

Právě plody jsou jednou z nejčastějších příčin sousedských sporů. Podle § 1016 nového Občanského zákoníku (NOZ) náleží plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek vlastníkovi sousedního pozemku. Neplatí to však, pokud je sousední pozemek veřejným statkem. V žádném případě ale nesmíte plody z větví přesahujících na váš pozemek trhat, pokud vás k tomu soused sám nevyzve. Házet mu plody zpět přes plot sice můžete, ale mnohem diplomatičtější je postupné ukládání všeho spadaného na jedno místo a poté naložení a dovezení sousedovi za jeho přítomnosti. Opačný postup může vést až k letitým bitvám s invektivami, udáními a neustálým obtěžováním soudů kvůli maličkostem.

Stejné je to i v případě větví a listí. Házet si navzájem něco stále přes plot nemá smysl. A pokud vám vadí přesahující větve (či kořeny), můžete je šetrným způsobem odřezat, ovšem nejprve musíte požádat samotného souseda, aby to učinil. Svévolně lze odstraňovat pouze "části rostlin," nikoli stromy. Až když to majitel stromu v přiměřené době neudělá, můžete odstranit větve (či kořeny) sami a ve vhodné roční době, ovšem jen to, co přesahuje na váš pozemek. Vše, co z odstraněných větví (a kořenů) zbude, pak patří sousedovi, proto mu to nikoli můžete, ale musíte odevzdat. Ovšem znova zdůrazňujeme diplomacii.
RK Stejskal.cz s.r.o.