Dotaz: Dobrý den, rád bych Vás požádal o vyjasnění následující situace - družstvo, jehož jsem členem, se chystá schválit nové stanovy v nichž je uvedeno, že převodem členských práv nepřechází právo k nájmu bytu. Má taková úprava nějakou oporu v zákoně? A jakým způsobem se pak takový byt dá "prodat", když družstvo hodlá byty přidělovat na základě nějakého pořadníku. Dělá to na mě dojem, že se tím pouze vytváří prostor pro korupci uvnitř vedení družstva s násleným "prodáváním" míst v pořadníku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, nové stanovy si samozřejmě můžete odsouhlasit.

Vzhledem k tomu, že i vy sám jste členem zmiňovaného družstva, předpokládám, že jste již jednou stanovy společně s ostatními členy schvaloval. Tzn. měli byste se v rozhodování řídit právě těmito stanovami. Tyto také řeší kolik lidí ( hlasů) je třeba k odsouhlasení změn. Předpokládám, že žádné nevýhodné podmínky si družstevníci neodsouhlasí. Ovšem pročtěte si ještě jednou své platné stanovy, hlasně v procentu odsouhlasování úprav.

RK Stejskal.cz s.r.o.