Dotaz: Můžete mi, prosím, poradit ?
V rodinném domku jsou dva byty. Domek a pozemek je ve vlastnictví dvou osob (rodin), každá vlastní ideální polovinu.
Jak to dopadne, když jedna ze stran přistaví na pozemnku garáž ? Čí bude ? Zhodnotí se tím obě poloviny stejně ?
Jak by to bylo například, když by jedna strana provedla vnější zateplení jen na své části bytu ? Nebo rekonstrukci střechy apod ?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem : Kamil Hladký

Dobrý de,obecně vzato, pokud je dům v takovémto vlastnictví jako je tento případ, podléhá každá úprava na domě vždy souhlasu druhého z majitelů - u výraznějších zásahů samozřejmě i okolních sousedů a stav. úřadu atd.

Tzn. pokud jeden z nich chce postavit na zahradě garáž, musí s tímto souhlasit i druhý majitel. Pokud se nedohodnou jinak, zhodnuceje se celý dům a tím pádem i podíl druhého z majitelů. Tomu se samozřejmě ta polovina, která investuje více, brání.
Jsou následující možnosti:
Investovat do domu s vědomím, že zhodnucuji i druhou polovinu domu.
Investovat do domu s tím, že se dohodnete, že Vám druhý majitel přispěje příslušnou částkou, která odpovídá jeho procentuálnímu podílu na domě.
Nebo další možnost sepsat notářský zápis, kde se bude uvádět, že zhodnocení domu vzešlo výhradně z Vašich prostředků a druhý majitel si toto nebude činit žádný nárok.
V případě zmiňované garáže, je možné ji postavit ( se všemi příslušnými
souhlasy) s tím, že budete na katastru vedený jako jediný vlastník, ovšem na pozemku v podílu opět s druhým majitelem. Což znamená, že zde zůstává vztah ke spoluvlastníkovi nemovitosti a zahrady. Tomu se můžete vyhnout, ale opět poněkud složitě. Druhý majitel Vám podíl na pozemku, na kterém bude stát garáž, odprodá do Vašeho výlučného vlastnictví, nicméně musíte v tomto případě zase vložit věcné břemeno pro příjezd do garáže ( pokud tato nebude stát přímo u cesty).

Z celé mé odpovědi vyplývá, že je vždy nejschůdnější cesta se předem domluvit s druhým majitelem, pokud je samozřejmě domluva možná. Někdy se to, i s nasazením všech sil, bohužel nedaří.

RK Stejskal.cz s.r.o.