Dobrý den, chtěl bych si postavit chatu s lokálním topením na tuhá paliva - kamna, na pozemku v bezprostřední blízkosti lesa. Je nutné žádat o povolení na komín? Děkuji

Rozsah žádosti o povolení stavby určí, dle podmínek v místě stavby, příslušný stavební úřad. Co se týče komína: komín je jednou z konstrukcí navrhované stavby, proto bude stavebním úřadem posuzován jako její součást. Z tohoto důvodu tedy musí být součástí projektové dokumentace, kterou předložíte k žádosti o povolení stavby. Konstrukce komína musí být projektantem stavby samozřejmě navržena takovým způsobem, aby byla v souladu s platnými předpisy.

Jan Krátký