Dobrý den, rodiče vlastní pozemek, který převedou na syna. Jaká se v tomto případě patí darovací daň?
Druh pozemku je trvalý travní porost, kolik se platí za vyjmutí z půdního fondu? (Obec nemá uzemní plán)
Děkuji

Vážený pane Krátký,


od loňského roku byly upraveny daně z převodu nemovitostí , či darovací daně, proto se Vás týká následující případ.
Důležitá je částka ocenění uvedená ve znaleckém posudku, který budete potřebovat k převodu. V přímé řadě tzn. rodiče-syn je darovací daň 1% pokud odhad není vyšší než 1 mil. Kč. V případě, že je vyšší a to od 1 do 2 mil., je daň paušálně 10 000,- Kč + 1,3 % opět z částky. V částce 2-5 mil. je daň 23 000,- Kč + 1,5 %.
V případě vyšších částek je na zvážení, zda se pak nevyplatí spíš než platit vysokou darovací daň, uskutečnit převod běžnou koupí, tzn. zaplatit převodní daň, která činí 3%.


K dalšímu dotazu: nejsem si jistá, proč chcete vyjmout pozemek z půdního fondu.
Z dnešní praxe pracujeme běžně s pozemky, které nejsou vyjmuty, avšak obec umožňuje stavět rodinný dům na základě územního plánu. Pokud obec nemá územní plán, jedná se zřejmě o nějakou malou vesničku. Pak doporučuji obejít stavební či obecní úřad některého nejbližšího města, kam Vaše obec spadá a informovat se na možnosti stavění. V případě, že stavbu nepovolí, je zbytečné vyjímání pozemku. V opačném případě si nemyslím, že budou trvat na vyjmutí a stavbu povolí i tak. V jakých částkách se tato transakce pohybuje Vám nepovím, protože jsme zatím tuto situaci neřešili. Hezký den. H. K.

RK Stejskal.cz s.r.o.