Dobrý den. Jak je to s určením zastavěné plochy při stavbě zastřešeného bazénu? Někde jsem četl, že pro určení zastavěné plochy je důležitá výměra bazénu a někde, že je důležitá velikost zastřešení - zastřešení bude posuvné, takže ve složeném tvaru bude asi 8 x 1,5 m, při jeho rozložení se dostanu nad hranici 40 m2 a musel bych pak kromě územního souhlasu vyřizovat ještě stavební povolení.

Zastavěnou plochou stavby bazénu je myšlena půdorysná plocha bazénu, nikoliv půdorysná plocha jeho složeného posuvného zastřešení. Dle konstrukce a tvaru stavby bazénu může být zastavěná ohraničena např. vnější hranou svislých nosných konstrukcí.

Jan Krátký