Nalezeno 326 dotazů

Stavba garáže, která částečně leží na plynovodu

Dobrý den, plánuji stavbu montované garáže na betonové desce do 25 m2 na vlastním pozemku v souladu s územním plánem tedy bez nutnosti stavebního povolení. Garáž by však částečně stála na plynovodu (STL). Lze tuto stavbu realizovat ? Děkuji za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Ne…. Je spousta věcí, které nepodléhají stavebnímu zákonu a přesto je nelze realizovat. Na vašem místě bych písemně zažádal správce…


Lze postavit z místnosti garáž?

Dobrý den, plánujeme koupi řadového rodinného domku. Chtěla bych se zeptat, jestli by z jednoho pokoje šla udělat garáž a co vše je k tomu potřeba? Nebo je možné garáž přistavit? Musí se vyřídit jen stavební povolení? Je něco, co rovnou zhatí plány na vybudování garáže? Moc děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak teoreticky to může jít ale… 1. dojde ke změně vzhledu budovy 2. může být problém se sousedem, protože ten vedle…


Stavba na vlastním pozemku

Dobrý den, vlastním pozemek vedený na katastru jako typ pozemku :trvalý travnatý porost.Můžu zde postavit kůlnu bez ohlášení,jakých rozměrů a může být podsklepená,nebo jen na betonové desce,nebo betonových pilířích? Děkuji za odpověď. S pozdravem Š.D.

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, zcela rozhodující je zda se jedná dle platného územního plánu o zastavitelné území. Pokud ano, a stavba je součástí…


Včelín

Dobrý den, chci se zeptat. Soused ma na své zahradě včelín. Je umístěn cca 3 metry od hranice pozemku a na podvozku traktorové vlečky ,ale už nepojízdný. Vzlet včel je nasměrován na naši zahradu. Při pobytu na zahradě jsme včelami obtěžováni, jelikož máme malé děti o to je to horší. Po domluvě sousedovi o přemístění včelína nebo otočení vzletu jen sliboval, ale nekonal. Po písemné stížnosti na obci i od ostatních sousedu to obec neřeší. Zajímá mě, jestli takovýto včelín podléhá nějakému povolení nebo ohlášení. Nebo jak jinak takovou to situaci řešit. Děkuji

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, snažil bych se se sousedem znovu domluvit. Pokud ne, jedná se o občansko-právní spor obrátil bych se na svého právního…


nesouhlas souseda ke stavební úpravě, resp. nové stavbě oplocení

Dobrý den. Před 15 lety jsme koupili pozemek s RD na přestavbu. Ve vjezdu na zahradu stály 3 boudy, které tvořily hranici pozemku. 50 cm od hranice stojí sousední RD, jehož okno tyto boudy stínily. Boudy jsme zbourali a ústně jsme se domluvili, že plot mezi jejich domem a naším pozemkem nebudeme stavět a pokud budou potřebovat nějaké úpravy na domu (vyčistit okno atd.), tak je samozřejmě pustíme na náš pozemek. Abychom zabezpečili svůj majetek (máme také psa), vystavěli jsme na svém vjezdu bránu, a od brány k sousednímu domu 50 cm plot. Problém nastal, když jsme tuto bránu udělali zamykatelnou, sousedi požadovali odstranění 50 cm plotu, s tím že se jedná o jejich pozemek. Samozřejmě jsme souhlasili, ale požadovali jsme oplocení našeho pozemku (na naše náklady). S tím ale sousedé nesouhlasili a chtějí místo 50 cm plotu branku, kterou by mohli kdykoli vstupovat na náš pozemek. Začali jsme výstavbu drátěného plotu a po měsíci přišlo ze stavebního úřadu oznámení o místním šetření, kde bylo domluveno, že požádáme o souhlas se stavbou plotu a sousedé s ním budou souhlasit. Týden na to svůj souhlas odvolali. Můžeme sdělit úřadu, že původně hranici pozemku tvořili boudy a jedná se tedy jenom o úpravu plotu (máme fotodokumentaci)? Potřebujeme potom povolení od sousedů? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

V minulosti odstraněné hospodářské stavby (boudy) nelze zaměňovat za novou stavbu plotu. Stavby byly odstraněny, a tedy již fyzicky…


vynětí ze ZPF pro stavbu bazénu u RD

Dobrý den, mám bazén 3 x 6 m na vlastním pozemku v oplocené zahradě u mého domu v zastavěné čtvrti. Žádala jsem o dodatečné povolení stavby (bazénář řekl, že nic nepotřebuji - později jsem zjistila, že je to jinak) nicméně největší problém nastal na ŽP, kde po mě chtějí 9 tis. Kč za vynětí ze ZPF, po ostatních sousedech nic nechtěli, ale změnila se úřednice. Mají na to právo? Naše ulice je postavena na původním poli a navíc je nedaleko zdroj pitné vody, ale přece jednou už je to zahrada, která je oplocena. Je v řadě, s ostatními nesousedí s polem je zatravněna a jsou tu stromy. Traktor sem už nepojede. Půdu z bazénu jsem zde rozhrnula a navíc jsem půdu navážela. Nechápu, proč mám platit, ZPF nijak neohrožuji a proč mám platit jen já z celé ulice? Děkuji

Jan Krátký

O skutečnosti, zda je zapotřebí zastavěnou plochu vyjímat či nikoliv a zda je za případné vynětí nutné platit je kompetentní rozhodnout…


dostavba bloku řadových garáží

Je obecní pozemek, který má čtvercový půdorys, rozměr cca 200 x 200 m. Na jižní straně tohoto čtverce je bytový dům. Na severní straně tohoto čtverce jsou řadové garáže, které jdou do cca 3/4 severní strany. Zbylá 1/4 je samostatný pozemek veden jako ostatní plocha, jiná plocha, je obdélníkového půdorysu a má rozměr cca 50 m2. Z jedné strany přímo navazuje na stávající zástavbu řadových garáží. Z ostatních stran leží uvnitř již zmíněného velkého čtverce obce. Mám v úmyslu pozemek kompletně zastavět a připojit tak dvě nové garáže ke stávající zástavbě. Po tomto zastavění bude ze tří stran cca 0,5 m obecního pozemku a poté návaznost na pozemky soukromé. V okolí není zástavba kromě bytového domu a řadových garáží. Územním plánem je pozemek určen právě k zastavění garáží. Jsou nějaká omezení v tomto případě? Je možné takto komplet pozemek zastavět? Jsou nějaké podmínky při přístavbě k řadovým garážím? Odstupy? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Při respektování územního plánu obce a všech platných předpisů, zejm. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na…


umístění garáže v blízkosti hranice pozemku

Dobrý den, rád bych se zeptal na podobný případ, jako viz. níže uvedený případ na Vašem webu: http://www.ceskestavby.cz/poradna/umisteni-navrhovane-garaze-v-blizkosti-hranice-pozemku-5251.html. Píšete zde, že pokud chce někdo umístit garáž blíže než 2 m ke hranici pozemku a soused s tím nesouhlasí, tak mu SU nejspíše výjimku zamítne. Nicméně jak píšete, je možné stavbu realizovat za předpokladu, že: § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. umožňuje určitou úlevu v umístění vyjmenovaných staveb až na hranici pozemku bez toho, aby bylo žádáno o povolení výjimky. Rád bych se tedy zeptal, za jakých podmínek je toto možné? A zda-li opět nesouhlasné stanovisko souseda s umístěním stavby definitivně stavbu zastaví? Při dotazu na příslušném SU nám bylo sděleno, že se v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ bez souhlasu souseda do 2 m od hranice pozemku stavět garáž nesmí. Děkuji.

Jan Krátký

Ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ za stanovených podmínek připouští…


realizace oplocení pozemku

Dobrý den, chci se zeptat, jak se řeší výstavba nového pletivového plotu mezi mým pozemkem a pozemkem souseda? Jedná se o novostavby a chceme se mezi sebou oddělit právě tím pletivem (investor bude má osoba, nikoliv soused). Jedná se spíše o to, že soused nám nechce podepsat papír, že si můžeme plot postavit. Podle zákona: § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují - 6. ploty; Takže stavební povolení na to tedy v dnešní době už nepotřebuji. Potřebuji tedy územní souhlas (tedy podpis souseda)? Pokud soused s plotem nesouhlasí a tím pádem mi územní souhlas nepodepíše, jaké je další řešení? Jenže § 96 odst. 2 a) nás odkazuje na paragraf 103 odst. 1 a 2 a tam o plotech není žádná zmínka. Pokud mi paragraf 103 říká, že na ploty nemusím mít stavební povolení ani ohlášení, tak proč bych měl někde něco ohlašovat? Jediná podmínka je, že plot musím stavět na svém pozemku. Kde je tedy pravda? Moc děkuji

Jan Krátký

Stavba plotu nepodléhá, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona, ohlášení ani stavebnímu povolení. Podléhá však schválení…


sousedova hranice dřeva umístěná na hranici pozemku

Dobrý den. Soused si na „černo“ postavil na hranici pozemku plechový plot. Stavební úřad mu nařídil jej zrušit. Plot byl zrušen a místo něj tam soused umístil hranici dřeva z dřevěných palet, proložených kusy dřeva. Tato hranice cca 10 m dlouhá a 4 m vysoká, nahrazuje de facto jeho oplocení, které byl nucen odstranit. Jelikož tato srovnaná hranice dřeva nevypadá vůbec pěkně a hyzdí mou zahrádku, ptám se, jestli mám možnost nějaké obrany? Stavební úřad mi sdělil, že složené dřevo není stavba a proto s tím nic nemůže udělat. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Souhlasím s názorem, že hranice dřeva umístěná na hranici pozemku není „stavba“. Máte však další možnost obrany proti jednání…