Nalezeno 24 dotazů

legalizace roubené stavby na pozemku u RD (zápis do katastru nemovitostí)

Kupujeme rodinný dům z r. 1935 jehož součástí je roubená stavba výměnek z r.1898. RD je zakreslen v katastru, ale roubenka ne. Celkem i s chodbou má roubenka 30,5 m2 a tvoří funkční celek stavby, s RD ale není propojena. Vstup je z venkovní strany. Je vůbec možné a případně jak zakreslit tuto roubenku do katastrální mapy případně je to povinností? Žádné doklady k roubence již neexistují. Řešíme hypotéku na dům a odhadce uvedl, že doporučuje zvážit demolici stavby roubenky a že má být stavba zakreslena. Banka uvedla, že by povolila roubenku zbourat, ale narazili na odhad odhadce. Sami s tím problém nemají, ale odhadce se k tomu nějak nemá. Co s tím? Děkuji

Jan Krátký

Jestliže se projektová dokumentace stavby nedochovala a stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je jedinou cestou k její legalizaci…


realizace povoleného a nedončeného oplocení u RD

Dobrý den, mám dotaz k oplocení pozemku rodinného domku. V roce 2007 jsme dostali stavební povolení na stavbu rodinného domu včetně oplocení. Vzhledem k náročnosti stavby jsme ale oplocení sousedící s veřejnou komunikací začali stavět až v roce 2011. Mezitím se změnil zákon a ke stavbě plotu stačí územní rozhodnutí, máme tedy stavbu plotu dodatečně ohlašovat nebo žádat o kolaudaci na základě předtím vydaného stavebního povolení? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Protože bylo oplocení schváleno v rámci souboru staveb při vydání stavebního povolení RD, nemusíte stavební úřad znovu žádat o jeho…


vysvětlení pojmu "dočasná stavba" (zahradní altán)

Prosím o vysvětlení, co je tzv. „dočasná stavba“ (je to napsáno v kolaudaci zahradního altánu na nářadí někdy z 80. let), podléhá-li zápisu na katastru nemovitostí, a jak postupovat, nebyla-li tehdy stavba zapsána, nyní mění majitele (zahrádka je v pronájmu od ČZS) a stav altánu je již katastrofický, vhodný k likvidaci? Děkuji.

Jan Krátký

Dočasná stavba je stavba, u níž stavební úřad omezil dobu jejího trvání, tedy dobu její existence. Doba trvání stavby je určena ve…


kolaudace garáže v RD (zajištění odvětrání garáže)

Dobrý den, je pro kolaudaci RD s garáží nutné zajistit, odvětrávání garáže. V garáži jsou kromě vrat a dveří také dvě okna. Pokud ano, jaké jsou možnosti odvětrávání a která norma toto specifikuje. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

V souladu s ČSN 73 60 58 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“ musí být každá garáž odvětrána (přirozeně nebo nuceně). Pro…


kolaudace garáže (schválení změny projektové dokumentace)

Dobrý den. Je nutno k žádosti - oznámení o užívání stavby (garáže pro dvě vozidla) zakreslovat do projektové dokumentace změnu spočívající v přemístění vchodových dveří z jedné obvodové stěny do druhé a přikládat ji jako dokumentaci skutečného provedení? V případě že ano, mohu tuto změnu zakreslit do dokumentace sám jako stavebník? Mohu ji zakreslit na samostatný list (A4) a přiložit? Provedená změna nikoho neovlivňuje, v obou případech byly a jsou vstupy do garáže z mého pozemku. Děkuji.

Jan Krátký

Otázkou je, zda (s ohledem na umístění a provedení stavby) bude stavební úřad tuto změnu považovat za změnu, kterou lze schválit v rámci…


legalizace stavby garáže a její rekonstrukce na zahradní domek

Rád bych Vás poprosil o váš názor. Na hraně naší zahrady je umístěna zděná garáž (5 x 8 m). Ta byla postavena někdy v 60. letech naším dědou, a pravděpodobně nebyla zkolaudována, každopádně není dnes zakreslena na katastrální mapě. S touto stavbou přímo sousedí garáž sousedova, která byla postavena později. Rád bych se Vás zeptal, je-li možné tuto garáž přestavět na zahradní domek? Tím myslím zachovat stávající objekt, u kterého by byli akorát zvětšeny okna a stávající plochá střecha přestavěna na střechu sedlovou, samozřejmě se souhlasem souseda. Děkuji za jakýkoliv Váš názor.

Jan Krátký

Prvním krokem, který je nutný provést, je zlegalizování stávající garáže. Legalizace stávající stavby je možná na základě ověření…


povolení a kolaudace stavby garáže spolu se stavbou RD

Dobrý den, právě je nám připravován projekt RD. Chtěli jsme si zároveň nechat do projektu zakreslit také garáž s tím, že ta by se stavěla až později (rok, dva). Ale projektant nám řekl, že toto není možné, protože by nám nezkolaudovali dům, dokud by nebyla postavená i ta garáž, když by byla v projektu. Ale někdo mi zas tvrdí, že to není pravda. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Děkuji

Jan Krátký

Ohlášením nebo stavebním povolením stavební úřad schvaluje realizaci souboru staveb, mezi které patří stavba hlavní (v tomto případě…


Jak mám postupovat při legalizaci stavby staré plechové garáže

Dobrý den, zakoupil jsem pozemek se starou plechovou garáží, postavenou v 60. letech. Jestli to dobře chápu, v dané době nemusela mít tato stavba kolaudaci. Chtěl bych ji zlegalizovat, jak mám postupovat? Nechci do toho tahat souseda, se kterým dobře nevycházím. Garáž tam prokazatelně stojí již drahnou dobu.

Jan Krátký

Jestliže se ke stavbě nedochovaly doklady, na základě kterých tato byla v minulosti realizována a nedochovala se ani projektová dokumentace…


kolaudace a zápis do KN stavby bazénu a zahradního domku

Dobrý den, v r. 2010 jsem na základě vydání územního souhlasu zahájil stavbu: A) bazénu (betonový, z větší části zapuštěný) 6x3x1,4 m plus zastřešení výšky 1,2 m; B) zahradního domku (betonové základy a deska, Ytong, pultová střecha 6x3x1,75 m. V domku je rozvod elektřiny a technické zázemí bazénu. Obě stavby dokončím v r. 2011, ani jedna není spojena s RD, stavby nejsou spojeny navzájem. i) Kolaudují se tyto stavby, pokud ano, jak? ii) Registrují se tyto stavby v KN, pokud ano, jak? iii) Přihlašují se tyto stavby k dani z nemovitostí? Předem velice děkuji za odpovědi

Jan Krátký

Souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas vyžadují pouze stavby vyjmenované v ustanovení § 119 zákona č. 183/2006 Sb. "stavební…


legalizace rekonstruované stavby garáže (dílny)

Mám kapičku zapeklitý případ. Tatík před nějakou dobou koupil pozemek, na kterém stál malý domeček (jedna plus dveře). Byl v tak hrozném stavu, že pozemek jsme koupili jako zbořeniště, tudíž dům byl určen k demolici. V katastru je parcela zapsána jako „stavební parcela“. Jenomže mi nic nezbořili, ba naopak barák jsme dost důkladně opravili, vyztužení kolejnicemi a hromada posvařované oceli teď drží ostatní baráky v ulici ještě pohromadě. No a já si z toho udělal něco jako dílnu, respektive garáž. Elektriku jsem měl napojenou z otcovy legální dílny hned vedle, takže jsem nic neřešil, protože o nic nešlo. Ale otec teď dílnu prodal a já nemám elektriku. A tady vzniká můj problém, potřebuju elektrickou přípojku. Tu mi elektrárny asi jen tak nedají, poněvadž nemam číslo popisné. Takže bych asi potřeboval nějak dodatečně dořešit stavbu. Kamarád, co se živí jako stavbyvedoucí mi stavební plán namaluje a dostanu na něj ještě štempl. Chci to zaregistrovat jako garáž ať nemám lítačky ještě s odpady, komíny atd. Ale vůbec nevím, co všechno vlastně řešit? Muže někdo poradit?

Jan Krátký

Legalizaci stávajícího stavu stavby budete muset řešit s příslušným stavebním úřadem. Bude záležet na jeho názoru, zda současnou…