Dotaz: Dobrý den, před 4 roky jsme si postavili rodinný dům na pozemku který , jsme koupili od obecního úřadu v roce 1998 za 83.70Kč m2 celková parcela byla 726m2. Druh pozemku v té době: louka při řešení problémů se stavbou na vedlejším pozemku (soused chce stavět pneuservis a parkoviště ) nám sousedem bylo zděleno že pozemek který koupil v roce 2003 od obce a je určen k podnikání a dokonce je tak veden i v územním plánu obce. Prý i ta cena pozemku je tak vysoká... S manželem jsme na katastrálním úřadě zjistili že, cena za 1m2 byla 13.60Kč celkem šlo o 1057m2. Druh pozemku je trvalý travní porost, ochrana zemědělský půdní fond.Pozemek přímo sousedí s tím naším, v roce 1998 šlo vlastně o rozdělení jedné parcely. Je možno aby tento pozemek měl tak nízkou cenu ? Vidíme v tom protekční až korupční jednání zároveň se obáváme toho že v případě povolení podnikatelské budovy dojde ke znehodnocení naší stavby a blaha bydlení. Na důmu máme zástavní právo bankou, která nám poskytla hypotéční úvěr. Zajímalo by nás do jaké míry dům ztratí na hodnotě a jestli je naše nemovitost ještě prodejná v případě povolení podnikatelské stavby.

Dobrý den,
druh výstavby na pozemcích obce řeší platný schválený územní plán. Tento je k nahléhnutí ve Vaší obci i na příslušném stavebním úřadě.

Je docela dobře možné, že tento územní plán má hranici mezi podnikatelskou zónou a oblastí rodinného bydlení právě mezi Vašimi pozemky, ale i tak jsou zde velmi jasné podmínky, jaké objekty a za jakým účelem zde mohou být vystavěny. Podnikatelský objekt může znamenat i sídlo firmy a to bych z hlediska znehodnocení sousední nemovitosti nijak neviděla. Pokud se jedná o provozovnu, která by v budoucnu mohla omezovat či znepříjemňovat bydlení, je na Vás, abyste se k tomuto jako sousedé vyjádřili v průběhu řízení o stav. povolení. Přesné informace o povolených druzích staveb v daném území Vám podá skutečně jen stavební úřad.
Jiná věc je již cena. Obec má povinnost se řídit příslušnými směrnicemi o prodeji parcel a jak nakládat s obecním majetkem. Nevím o jakou lokalitu se jedná, proto se nemohu zodpověďně vyjádřit k výše ceny - tuto by Vám mohl sdělit znalec v tomto oboru. Ten má k dispozici tabulky a parametry, kterými se při posouzení ceny řídí. Další názor, který by Vás měl zajímat, je stanovisko renomovaného realitního makléře, který zná lokalitu, ve které se dům a parcela nachází. Sdělí Vám cenu obvyklou, za kterou se takové pozemky pořizují. Vyjádří se Vám i k hodnotě Vaší nemovitosti i v případě výstavby vedlejšího objektu - podnikatelského domu.

RK Stejskal.cz s.r.o.