Dotaz: Dobrý den, vlastníme pozemek který je podle úzmeního plánu určen k individuální výstavbě -v současné době orná půda. Podle vyjádření starosty je tento pozemek zařazen až do 2. etapy výstavby, tudíž by prý na něj měla přijít řada až po zastavění pozemků z 1.etapy, což v blízké budoucnosti určitě nebude. Opravdu je možné na tomto pozemku začít stavět až po zastavění pozemků blíže k vesnici(1.etapa)? Nebo je možné na tomto pozemku začít stavět dříve. Pokud by bylo možné realizovat stavbu dříve, je možné uvést orientační cenu inženýrských sítí (voda, elektřina), které bychom museli realizovat na vlastní náklady cca 200m.
Předem děkuji

Vážená paní Partlová,
obávám se, že Vám nepodám příjemnou zprávu. Výstavbu si víceméně určují obce sami a to dle předem stanoveného a odsouhlaseného územního plánu.

Pokud Vám starosta řekl, že toto omezení je odsouhlasené příslušnou obecní radou , je třeba toto respektovat, případně vzést požádat o Vámi požadovanou změnu - vyjímku. Na malých obcích se většinou starostové snaží výstavbu podpořit.
Co se týče investice do inženýrských sítí, je tato velmi rozdílná a to především s pozouzením všech vlivů. Např. o jakou oblast se týká, zda je nutné podkopávat komunikaci, je nutná výstavba trafostanice apod. Kontaktujte některou z místních stavebních firem, které se tímto zabývají a oni Vám jistě odborně poradí.
Obecně si ale myslím, že je výhodnější se o investice pro přivedení sítí podělit se sousedními majiteli pozemků než se do této akce pustit individuálně. Cena za m2 se může pohybovat řádově okolo 2 000,- Kč, ale neberte toto jako pevnou částku, spíše jako orientační, vycházím z cen, které jsou nám známé z jižních Čech.
Přeji úspěšné pořízení.

RK Stejskal.cz s.r.o.