Dobrý den, zajímají mě pravidla využívání nebytových prostor, jako nebytový je prostor označen v katastru. Bydlím v sousedním bytě (dle katastru) a obtěžuje mě hluk způsobený nájemci nebytovky. Nebyt je využíván k bydlení, tj. 24 hod. denně. Několikrát jsem si u majitele na chování sousedů stěžovala, avšak marně. Moje stížnosti nevzal na vědomí a dokonce mi poskytl nepravdivou informaci o skončení nájmu těmito lidmi. Jak se mohu bránit? Na koho jiného se mohu obrátit o pomoc (úřady, atd.)? Je vůbec možné pronajmout „nebyt“ k bydlení? Děkuji za odpověď.

Každá stavba, či její jednotlivý prostor má být užíván k účelu, pro který byl uveden do trvalého užívání v kolaudačním řízení. V případě, že je stavba užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, jde o jednání, které je v rozporu se stavebním zákonem. Obraťte se s žádostí o pomoc na příslušný stavební úřad a požádejte je o provedení státního stavebního dohledu. Při tomto státním stavebním dohledu je povinností orgánu státního stavebního dohledu zjistit, zda stavba není užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. V případě, že tomu tak je, stavební úřad zahájí s vlastníkem stavby /případně s jejím uživatelem/ příslušné správní řízení.

Jan Krátký