Dotaz: Dobrý den, spolu s manželem a našimi dětmi bydlíme v rodinném domě, který manžel dostal od své matky ještě za svobodna. Dům jsme po sňatku zcela zrekonstruovali za peníze mých rodičů. Chtěli bychom dům přepsat do společného vlastnictví. Zajímalo by mě, jaké doklady k tomu budou zapotřebí a jestli si musíme nechat udělat nový odhad, když se hodnota domu několikrát zvýšila. Popřípadě, jak by probíhalo dědění, kdyby dům zůstal i nadále jen ve vlastnictví manžela. Děkuji.

Dobrý den, dědění probíhá podle práva.

Tzn. manželka a děti po polovině majetku Vašeho manžela. V případě, že bude manžel jediný vlastník domu, získáte vy 1/2 a děti 1/2 z domu. V případě, že dům rozdějíte na poloviny -vy a manžel, budete po jeho smrti vlastnit 3/4 domu a děti 1/4. . Složitější by to bylo v případě rozvodu - tam by bylo nutné přihlédnout kolik peněz bylo do domu vloženo ze společné kasy vás obou a jaká část byl dar od matky.
Nejlépe uděláte, pokud dáte vše do pořádku ještě včas. Je důležité se dohodnout zda chcete rozdělit dům stejným dílem, tzn. každému z manželů po jedné polovině, nebo budete dělit s přihlédnutím na dar matky Vašemu synovi a rozdělíte vlastnictví např. na 1/3 (2/3) nebo na 1/4(3/4) apod. To záleží na vás a dohodě s Vaším manželem.
Nejjednodušší forma bude pravděpodobně, když vám manžel náležitý podíl prodá či daruje ( záleží na výhodnější dani, které se odvíjí od ceny nemovitosti uvedené ve znaleckém posudku - u domu do 1 mil platíte darovací daň pouze 1%, u 1-2mil. (10 000, - Kč +1,3%) 2-5 mil. (23 000,- Kč +1,5%). V případě kupní smlouvy, kde nehrozí daň z příjmu, platíte pouze daň z převodu.
Převodní daň jsou 3% a platí ji vždy prodávající ( manžel :-)) Pokud to shrneme, budete potřebovat: znalecký posudek, darovací nebo kupní smlouvu a zařídit další náležitosti spojené s vkladem na katastr. Dobrý právník Vám v tomto jistě pomůže.

RK Stejskal.cz s.r.o.