Hasivka orličí  | Pteridium aquilinum

Hasivka patří mezi nerobustnějších kapradin, které pěstujeme v našich podmínkách. Hluboko v půdě tvoří masivní, silně větvený oddenek, který je tvořen z článků. Z oddenku vyrůstají kožovité listy, které dosahují výšky až 200 m a jsou žlutozelené. Listy jsou zpočátku spirálovitě stočené. Světle zelená listová čepel je 2 až 3x zpeřeně dělená. Skládá se z kopinatých lístků, na jejichž rubu jsou v řadě hnědé výtrusy zakryté ohrnutým okrajem čepele. Výtrusnice dozrávají od července až do září. V našich podmínkách často zplaňuje, k vidění je v jehličnatých a listnatých lesích na světlých stanovištích.

Charakteristika rostliny

Původ: roste po celém světě kromě Jižní Ameriky
Druh: kapradina
Typ listu: velké listy, roztřepené či vícetvaré
Barva listu: zelené
Jedovatost: Rostlina je jedovatá.
Výška: 150 - 200 cm
Použití: Hodí se k výsadbě velkých zahrad nebo do parků.
Trvanlivost: Při správné péči je to vytrvalá rostlina.
Odolnost: mrazuvzdorná
Vlhkomilnost: normální
Substrát: kyselá půda
Náročnost na pěstování: bez nároků

Požadavky na pěstování

Stanoviště: Ideální je světlé stanoviště bez přímého poledního slunce.
Množení: Ideální je množení dělením.
Zemina: kyselá a písčitá půda