24. ročník soutěže Stavba roku uzavřel přihlášky

Do soutěže se letos přihlásilo celkem 65 staveb, z toho 3 zahraniční. Účastní se stavby ze 13 krajů ČR, pouze z Karlovarského kraje nedošla ani jedna přihláška. Z letošní účasti je evidentní, že se dokončily stavby, jejichž dostavba byla zpomalena vlnou ekonomické krize předchozích let. Soutěž tak tento rok bude mimořádně úspěšná co do účasti, ale také předpovídá silné konkurenční prostředí. 65 realizací přihlašovali v největším počtu jejich dodavatelé a investoři. V menším zastoupení zasílali přihlášky i projektanti a samotní uživatelé.

V následujících měsících bude odborná komise a Sbor expertů vybírat zhruba 30 staveb, které postoupí do 2. kola soutěže a vzejde z nich 15 nominovaných. Těchto 15 staveb bude oficiálně vyhlášeno spolu se spuštěním hlasování pro veřejnost 8. září 2016.

Paralelně bude probíhat posuzování staveb odbornou porotou pro udělení zvláštních cen. V předešlých ročnících to byla například Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky stavbě pro veřejnost, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR průmyslové stavbě, Cena ministra kultury ČR za stavbu s památkovou ochranou, Cena za veřejný prostor udělovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Asociací urbanismu a územního plánování (náměstí, park, úprava historické zóny ap.), Cena Státního fondu dopravní infrastruktury dopravní stavbě a další.
Zdroj: www.stavbaroku.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku